Brugerinddragelse

​Nøje inddragelse af brugerne er en afgørende faktor i et projekt som Nyt Hospital Hvidovre. Grupper med repræsentanter fra patienter, pårørende og personale bliver spurgt til råds i forskellige forløb.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Arkitekter og ingeniører er dygtige til at tegne og regne på byggeriet af et hospital. De ved til gengæld ikke meget om hverdagen og arbejdsgange på de forskellige afdelinger - men det gør patienterne og personalet.

Det nye hospital er deres fremtidige behandlingssted og arbejdsplads og deres erfaringer, faglige viden, holdninger, gode råd og ideer er helt nødvendige for byggeriets endelige succes. ​

Derfor gennemfører man i de forskellige faser af byggeprojektet brugerinddragelse i det nødvendige omfang

Patienter og pårørende mødes i panelet Mit Hospital Hvidore og bidrager med gode råd og ønsker til planlægningen af projektet. Foto: Thomas Wittrup​

Mit Hospital Hvidovre

En anden helt afgørende gruppe af interessenter i forhold til byggeriet er patienter og pårørende, som mødes på hospitalet i ’Mit Hospital Hvidovre’-panelet omtrent én gang i kvartalet 2014-2015 for at diskutere forskellige aktuelle temaer i forbindelse med den forestående udvidelse af hospitalet. Målet er at sikre, at organisationen bag byggeriet får så bredt et perspektiv som muligt i forbindelse med planlægningen af det nye hospital.

Panelet er sammensat af en snes borgere, specielt udvalgt, så de repræsenterer hospitalets patienter og pårørende. Der er således blevet screenet på alder, køn, sygdomsforløb og lign.

Møderne bliver afholdt som en blanding af oplæg eller rundvisninger om et specielt emne, gruppearbejde og socialt samvær. ​

I højre side finder du dokumenter fra panelets møder.

Personalegrupper

En nøje udført brugerproces er en afgørende faktor i et projekt som Nyt Hospital Hvidovre.

Arkitekter og ingeniører er dygtige til at tegne og regne på byggeriet af et hospital. Men de ved ikke meget om hverdagen og arbejdsgange på de forskellige afdelinger og afsnit - det gør personalet derimod.

Det nye hospital er deres fremtidige arbejdsplads og de ansattes erfaringer, faglige viden, holdninger, gode råd og ideer er helt nødvendige for nybyggeriets endelige succes. Derfor gennemfører vi i de forskellige faser af byggeprojektet brugerinddragelse i det nødvendige omfang. 

Over 100 ansatte fra alle berørte afdelinger på hospitalet har været involveret i en række brugerinddragelsesmøder, som har været afholdt i forbindelse med både byggeprogram- og dispositionsforslagsfasen.

De ansatte har været tilknyttet forskellige afdelings- og emnegrupper, som behandler emner og problematikker inden for henholdsvis afdelingsniveau og specifikt udvalgte tværgående emner.

Afdelingsgrupperne vil bidrage med viden om, hvordan vi bedst muligt kan optimere afdelingerne i det nye hus. Det gælder særligt organiseringen af de kliniske funktioner, logistik, nærhedskrav og arbejdsgange. De vil også afklare ønsker til udformning og bestykning, organisering og snitflader til andre afdelinger. 
De fire emnegrupper skal beskæftige sig med projektets hovedområder: Logistik, teknik, IT- og medicoteknik og udearealer. 

Udover møderne i de forskellige grupper har en større delegation været på studietur til London, hvor man på flere forskellige hospitaler blandt andet har samlet inspiration inden for akut- og børneområdet.


Redaktør