Etagerne

​Den nye bygning bliver i fem etager – inklusiv en kælderetage med parkering – og bliver både i højden og udstrækning en naturlig fortsættelse af det ’gamle’ hospital. Det gør det lettere at finde rundt i det nye hospital og giver en god integration mellem afdelinger og funktioner i det nye og gamle byggeri.

​Vi bygger:

  • en ny fælles akutmodtagelse (FAM)
  • en ny hjerteafdeling og endokrinologisk sengeafsnit
  • en ny børneafdeling
  • et nyt barselafsnit tæt integreret med et nyt neonatalafsnit

Kælder - parkering og ankomst

Vi vil gerne gøre det så let som muligt at ankomme til hospitalet.

Det nye byggeri får flere parkeringspladser i kælderen. Trapper og elevatorer direkte fra kælderen gør det nemt for patienter og pårørende at komme til reception og modtagelser og videre derfra til undersøgelse, behandling eller på besøg.

Når vi indvier det nye hospital har vi vendt den ensrettede trafik i kælderen og lavet en nedkørsel direkte fra et nyt centralt kryds på Kettegård Alle. I den nye parkeringskælder vil det være muligt at køre helt frem til den fælles akutmodtagelse, som er beskyttet mod vind og vejr.

Stuen - FAM, ankomst, barsel og neonatal

I stueetagen placerer vi i forlængelse af den nye hovedindgang den nye fælles akutmodtagelse (rød), som kommer til at modtage størstedelen af vores patienter. Her vil der være specialister fra alle hospitalets afdelinger med adgang til faciliteter og udstyr, så de er i stand til at undersøge og behandle langt de fleste af vores patienter. 

Vi har valgt at lægge den nye akutmodtagelse i stueetagen, så den er let tilgængelig for både de patienter som henvender sig selv, er blevet henvist via 1813 eller ankommer med en ambulance. Der er direkte adgang til modtagelsen fra parkeringskælderen, fra den nye hovedindgang eller via ambulanceindgangen.

I stueetagen har vi desuden placeret det nye barselafsnit (orange) og neonatalafsnitet (blå), som begge bliver naboer til hospitalets meget store fødeafdeling i det eksisterende hospital og den nye akutmodtagelse – områder som de har et nært samarbejde med.

1. sal - Akutmodtagelse sengeafsnit

Lige over den nye akutmodtagelse indretter vi sengeafsnittet til de akutte patienter, som ikke kan sendes hjem umiddelbart efter behandling, men har brug for at blive på hospitalet i en kort indlæggelse. Med sengeafsnittets patientværelser placeret lige oven på akutmodtagelsen er der kort vej mellem patienter og behandlere. Det giver en god tryghed for patienterne og mulighed for at udnytte de faglige kompetencer, som er til stede i akutmodtagelsens forskellige funktioner.

2. sal - Hjertemedicinsk Afdeling og endokrinologisk sengefsnit

Vi har valgt at samle hele det hjertemedicinske område på én etage. Vi har både daghospital, ambulatorier (lysegrøn) og sengeafsnit (mørkegrøn) på samme etage. Nærheden mellem de forskellige afsnit giver en god udnyttelse af de faglige kundskaber på område.

Ved at placere hjerteafdelingens afsnit i forlængelse af hinanden, opnår vi desuden en god fleksibilitet i forhold til eventuelle fremtidige ændringer i behov for antallet af henholdsvis patientværelser og behandlings- og undersøgelsesrum.

Desuden vil der på etagen også være et endokrinologisk sengeafsnit.

3. sal - Børneafdeling

Den nye børneafdeling får, lige som hjerteafdelingen, sin egen etage øverst i de nye bygninger. Sengeafsnit (mørkegrøn), ambulatorier og dagafsnit (lysegrøn) deler her pladsen, som er indrettet specifikt til børn, men også til børnenes familier, som er en vigtig del af børnenes forløb på hospitalet.

I indretningen tager vi højde for børn i fire aldersgrupper: spædbørn, små børn, større børn og teenagere. Vi planlægger patientværelser og undersøgelsesrum, så opholdet på hospitalet bliver så behageligt som muligt for disse forskellige aldersgrupper.

Den nye børneafdeling har et tæt samarbejde med akutmodtagelsen, som har et særligt spor til børn. Placeringen over den fælles akutmodtagelse giver derfor god mening.


Redaktør