Om det nye byggeri

​Vi udvider Hvidovre Hospital med 43.000 kvadratmeter, en fælles akutmodtagelse, et barselafsnit, en ny børneafdeling med neonatalafsnit samt en ny hjerteafdeling og endokrinologisk sengeafsnit.

I det nye byggeri er der let adgang mellem parkeringskælderen og receptionsområdet.

17. maj 2016 blev projektforslaget godkendt i Regionsrådet. Det betyder, at arkitekter og ingeniører kan gå i g​ang med det egentlige projekteringsarbejde og tegne de flere hundrede tegninger, som skal til for at bygge det nye hospital.​​

Teknisk dialog

​De første entrepriseudbud løber af stablen i løbet af 2016, og Hvidovre Hospital har indledt en teknisk dialog vedrørende disse udbud.

Der er afholdt informationsmøde mandag d. 7. december 2015 som adviseret i vejledende forhåndsmeddelelse 2015/S 222-403833.

Eventuelle individuelle dialogmøder vil ligge 11.-14. januar 2016.

Materialet fra orienteringsmødet d. 7. december 2015 er følgende:

​​Om projektet

Nybyggeriet placeres i tilknytning til det nuværende hospital, hvorved der skabes mulighed for etablering af en ny hovedindgang. Den nye hovedindgang vil skabe bedre og mere direkte adgangs- og tilkørselsforhold til hospitalet.

Nybyggeriet skal videreføre det eksisterende Hvidovre Hospitals fleksible indretning, strukturer og logistiksystem, som allerede er forberedt til en udvidelse. Det giver naturligvis nogle bindinger i nybyggeriet, men det giver først og fremmest den fordel, at nybygningen kan etableres som en integreret del af den bestående bygning.

Det indebærer også, at nybygningen skal integreres med og fungere i sammenhæng med det eksisterende hospital; for eksempel skal den nye fælles akutmodtagelse anvende operationsfaciliteterne på den centrale operationsgang og det nye barselsafsnit vil modtage fødende fra den nuværende – men udvidede – fødegang.

Hjertepatienter, som indlægges akut, er patienter med livstruende sygdom, der kræver hurtig og specialiseret behandling. De skal derfor hurtigt gennem Akutmodtagelsen til Hjerteafdeling. 

For børnene, der behandles i Børneafdelingen, og deres forældre vil nybyggeriet indebære et markant løft af de fysiske rammer. Den nuværende børneafdeling er bygget på et tidspunkt, hvor forældrene ikke fik lov at være indlagte sammen med børnene og er i øvrigt dimensioneret til et væsentligt mindre antal børn end Hospitals- og Psykiatriplan 2020 tilskriver hospitalet.

​I alt opfører vi 43.000 kvadratmeter nyt hospital inkl. p-kælder. ​Udvidelsen sker på baggrund af en projektkonkurrence som blev udskrevet i december 2012 og afgjort i juni 2013.​

Rådgivere

Totalrådgiver

​​​LINK Arkitektur, Schmidt Hammer Lassen Architects

Underrådgivere 

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design

Konkurrencen

​En bedømmelseskomité granskede og sammenlignede i tre måneder i 2013 ​​syv konkurrrenceforslag til udvidelsen af Hvidovre Hospital.​

Komitéen havde mulighed for at udvælge​​​​​​​ op til tre vindere af konkurrencen. Ét enkelt forslag skilte sig dog markant ud fra de øvrige og blev udvalgt som vinder.

​Det vindende forslag er udført af:

Aarhus Arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne Royal Haskoning B.V., Kragh &​​ Berglund Landskabsarkitektur ​​​​​og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

De øvrige forslag er udført af:

  • ​BDP Ltd + TKT og NNE Pharmaplan
  • Christensen & Co + Nordic – Office of Architectu​re, TredjeNatur, Wessberg, Midtconsult og Via Trafik
  • C.F. Møller + Moe & Brødsgaard, Steensen & Varming, Aggebo & Henriksen og Anne Sofie Helms​​
  • HOK Ltd + BuroHappold, Core Five, Mikkelsen Group, Orbicon, Spangenberg & Madsen og 1:1 Landskab
  • Konsortium bestående af Rambøll Danmark, White Arkitekter Danmark og White Arkitekter Sverige + Rubow arkitekter, DEVE Architecture og Kristine Jensens Tegnestue
  • Konsortium bestående af NIRAS, Ratio Arkitekter og Karlsson Arkitekter

​​​
Redaktør