​​​​​​​​​​​​Hvidovre Hospitals store Gastroenhed er en af de afdelinger i Ambulatorieetagen, som er blevet bygget om og moderniseret.​

Nye ambulatorier

Store dele af Hvidovre Hospitals ambulatorieetage bliver bygget om og moderniseret. Vi rokerer rundt på forskellige afdelinger og bygger nye modtagelser, venteområder og undersøgelses- og behandlingsrum.

I fremtiden forventes der en stor forskydning fra stationære patientforløb til ambulante patientforløb. Den stigende ambulante aktivitet nødvendiggør en udvidelse af ambulatoriearealet.
 
Dette pladsproblem løser vi ved, at kontorer, konferencerum og møderum flyttes fra ambulatorieetagen i stueetagen til kontorer beliggende i nyindrettede taghuse over sengebygningerne. I de disponible arealer indrettes nye undersøgelses- og behandlingsrum.
 
I ambulatorieetagen vil ombygningerne sikre en samling af ambulatorierne, så der opnås en mere hensigtsmæssig logistik og en mere effektiv ressourceudnyttelse. En synlig konsekvens af ombygningen i ambulatorieetagen vil bl.a. være en markant øget adgang til dagslys og nye åbne modtage- og ventearealer, hvor personalet er synligt og tilgængeligt.
 
Den sammenhængende færdselsåre gennem hospitalet vil blive udstyret med behagelige venteområder med glasvægge ind til de enkelte modtagelser, som sikrer et åbent og venligt miljø og trækker dagslys fra de eksisterende glasfacader mod atriumgårdene ind mod de centrale dele af etagen. Herved afhjælper projektet hospitalets udfordring med manglende adgang til dagslys og er, i kombination med gennembrydning af etagedækkene op mod de øvre atriumgårde i sengebygningerne, med til at eliminere oplevelsen af ambulatorieetagen som en kælderetage.
 
Ombygningerne vil omfatte alle de store kliniske specialer – gastrokirurgi og -medicin, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, infektionsmedicin samt medicin. ​

Rådgivere

Totalrådgiver: C. F. Møller
Underrådgiver: MOE
Redaktør