Tid og økonomi

​Nyt Hospital Hvidovre har et samlet budget på ca. 1,7 mia DKK, som finansieres af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden.

Hvad sker hvornår?

NYT BYGGERI

2011-sommeren 2012 

Bygherreorganisationen forbereder: 
Program for projektkonkurrence. 
Ansøgning om endeligt tilsagn om finansiering fra regeringens ekspertpanel

November 2012 – Januar 2013

Projektkonkurrence udskrives, gennemføres og kontrakter indgås.
Endeligt tilsagn modtages.​

2014-2015 

Forslag og efterfølgende projektering af nybyggeri.

2017

Forventet 1. spadestik i starten af 2017

2017-2021

Udførelse af byggeriet.

2021

Byggeriet er færdigt og overdrages til bygherre.

2021-2022

Byggeriet kvalitetstjekkes, der testes udstyr og afdelingerne flyttes.

AMBULATORIEETAGE: OMBYGNINGER

Herunder oversigt over ambulatorier, som bliver ombygget:

Afsluttet:

 • Gastroenhedens ambulatorie
 • Gynækologisk og Obstetrisk ambulatorie, etape 1
 • Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed
 • Medicinsk Enhed, etape 1, Endokrinologi
 • Centraloperationen
 • Infektionsmedicinsk ambulatorie

Afventer:

 • Ortopædkirurgisk ambulatorie, etape 1 og 2
 • Medicinsk Enhed, etape 2
 • Gynækologisk og Obstetrisk ambulatorie, etape 2
 • Ny fødemodtagelse
 • Wayfinding
Efter udflytningen til nybyggeriet skal der foretages nødvendige sammenbygninger, og mindre ombygninger i de fraflyttede arealer i den eksisterende bygninger.

SENGEBYGNINGER: OMBYGNING AF SENGESTUER OG PATIENTMODTAGELSER
Pilotprojekt. Afsluttet i 2014. 

Etape 1 (periode: 2015-2016):
 • Sengebygning 4 Nord (afsluttet)
 • Sengebygning 2 Sydøst (afsluttet)
Etape 2 (Periode: 2016-2020):
 • Sengebygning 2 Nord (afsluttet)
 • Sengebygning 3 Nord (afsluttet)
 • Sengebygning 3 Syd (afsluttet)

​Hvordan finansieres projektet?

Hvidovre Hospital har i foråret 2013 fået endeligt tilsagn om ca. 1,7 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden, som er den pulje på i alt godt 40 mia. kroner, den tidligere regering har oprettet for at højne kvaliteten af bygningerne i det danske sundhedsvæsen.

25 mia. kroner er statslig finansieret. Det resterende beløb på 15 mia. kroner er en regional medfinansiering.

Pengenes fordeling besluttes af et ekspertudvalg, som har givet det endelige tilsagn.​

​​
Redaktør