Tid og økonomi

​Nyt Hospital Hvidovre har et samlet budget på ca. 1,7 mia DKK, som finansieres af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden. Projekterne forventes færdigbygget i 2021.

Hvad sker hvornår?

NYT BYGGERI
2011-sommeren 2012 
Bygherreorganisationen forbereder: 
Program for projektkonkurrence. 
Ansøgning om endeligt tilsagn om finansiering fra regeringens ekspertpanel
November 2012 – Januar 2013
Projektkonkurrence udskrives, gennemføres og kontrakter indgås.
Endeligt tilsagn modtages.​
2014-2015 
Forslag og efterfølgende projektering af nybyggeri.
2017-2018
Udførelse af byggeriet.
Forventet 1. spadestik i starten af 2017
2020
Byggeriet står klar til ibrugtagning.
2021
Indflytning i nybyggeri​.

AMBULATORIEETAGE: OMBYGNINGER
Tidsplanen for ombygninger omfatter igangværende aktiviteter (startet i 2012), og løber uafbrudt frem til 2020.

Efter udflytningen til nybyggeriet skal der foretages nødvendige sammenbygninger, og mindre ombygninger i de fraflyttede arealer i den eksisterende bygninger. Dette vil foregå i 2021.

SENGEBYGNINGER: OMBYGNING AF SENGESTUER OG PATIENTMODTAGELSER
Pilotprojekt afsluttet i 2014. 
Etape 1 er afsluttet i 2015-2016. 
Igangværende Etape 2 er 2016-2020.
 
Tidsplanen for hele projektet løber fra 2015-2020, og igen 3. etape i 2021. Dette skyldes, at de sidste sengestuer først kan ombygges,​ når nybyggeriet er opført og taget i brug med udgangen af 2020.

​Hvordan finansieres projektet?

Hvidovre Hospital har i foråret 2013 fået endeligt tilsagn om ca. 1,7 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden, som er den pulje på i alt godt 40 mia. kroner, den tidligere regering har oprettet for at højne kvaliteten af bygningerne i det danske sundhedsvæsen.

25 mia. kroner er statslig finansieret. Det resterende beløb på 15 mia. kroner er en regional medfinansiering.

Pengenes fordeling besluttes af et ekspertudvalg, som har givet det endelige tilsagn.​

​​
Redaktør