Grønne initiativer

ESCO-projekt

ESCO betyder Energy Services Company, og er en model, hvor en privat virksomhed tilbyder at identificerer, udfører og finansierer energioptimeringen på hospitalet. Hospitalet betaler efterfølgende denne investeringen tilbage via de besparelser som opnås på driften over en årrække. 

Dette omfatter fx installation af moderne LED-teknologi og optimering af ventilation, varme og køl på hospitalet. De planlagte projekter er listet længere ned på denne hjemmeside.

I 2014 blev Siemens valgt som ESCO-partner til Amager og Hvidovre Hospital og i 2016 påbegyndte de projekter mhp. energibesparelser på hospitalet.

Solceller

Region Hovedstaden har bevilliget 10 mio. kroner til etablering af et af Danmarks største solcelle-anlæg, som leverer CO2-fri elektricitet til hospitalet. Anlægget er ca. 6.000 kvadratmeter stort og producerer et sted mellem 600.000 og 800.000 kilowatttimer om året. Anlægget er placeret på tagene af det eksisterende Hvidovre Hospital.

Affaldskværne

Madaffald er ikke bare affald – det er energi og næring. Derfor har vi i 2014 installeret to affaldskværne i hospitalskøkkenets opvaskeafdeling, som moser madaffaldet og skyller det ned i en stor opbevaringstank i kælderen. Fra tanken bliver det kørt til et biogasanlæg og lavet til to ting: biogas, som kan bruges til el-produktion/fjernvarme og gødning, som kan benyttes i landbruget.
Det nye affaldssystem er finansieret af Region Hovedstadens bæredygtighedspulje.

Vandkøling af frysere

Opbevaring af prøver fra undersøgelser og forskningsprojekter er en vigtig opgave på Hvidovre Hospital. Vi har mange -80 °C-frysere, som ikke var placeret hensigtsmæssigt.

Vi har derfor oprettet en ”fryserpark”, hvor vi har samlet fryserne ét sted. Her kan vi køle fryserne med vand på en mere energieffektiv måde, end det blev gjort tidligere (via luft). Ved hjælp af vandkøling og et kontrolleret miljø kan vi halvere strømforbruget til de mange forskningsfrysere. Der er på sigt endda mulighed for at udnytte varmen, som flyttes ud af fryserne, til opvarmning af hospitalet.

Lysrenovering

Amager og Hvidovre Hospital skal have skiftet i alt 14.500 lysarmaturer fordelt i 2.300 rum. Alle de gamle lysarmaturer udskiftes til lavenergi LED-armaturer. Resultatet bliver ikke blot en stor energibesparelse og lavere elregning til Amager og Hvidovre Hospital. De nye lysarmaturer giver også et bedre lysmiljø for ansatte og patienter. På gangarealerne bliver lysstyringen desuden intelligent. Det betyder, at lyset bliver styret af bevægelse og dagslysindfaldet. Hvis der kommer dagslys ind, og hvis der ikke er aktivitet på gangene, sænkes lysstyrken automatisk, og energiforbruget bliver lavere.

Andre initiativer

Amager og Hvidovre Hospital har igangsat mange andre projekter og initiativer, som skal gøre hospitalet grønt. Dette spænder overalt fra vandeffektivisering til renovering af kemikaliedepot. Læs mere om initiativerne på vores hjemmeside.Redaktør