Tidsplan

​Herunder kan du følge med i, hvor langt vi er i nybyggeriet, og hvad status er på vores byggeplads.

Forberedelserne er forbi, og nu er selve byggeriet af den nye hospitalsbygning i gang.

Tirsdag den 21. februar 2017: Første spadestik

Forår 2017: Udgravning af området.

Efterår 2017: Forberedelse af byggeplads, påbegyndelse af råhusarbejdet.

Forår 2018: Kælderen begynder at tage form.

Efterår 2018: De første to "tårne" er færdige.

Forår 2019: De to næste "tårne" går i gang. I mens arbejdes der indvendigt med vægge, gulve, loft og installationer i de to "tårne", som er færdige.

Efterår 2019: Råhuset står klart. Der arbejdes på facaden og gårdhaverne færdiggøres.

2020: Byggeriet er færdigt og overdrages til bygherre. Arbejdet går nu igang med at kvalitetstjekke bygningen, teste udstyr og flytte afdelinger.


Redaktør