Det gode jordemoderliv

Hos os har du indflydelse på eget skema og mulighed for fast dagvagt.

Variation i arbejdslivet

Vi tror på, at det gode jordemoderarbejdsliv er varieret. Derfor tilstræber vi, at:

 • du får halvdelen af dine arbejdstimer på fødegangen
 • du får halvdelen af arbejdstimerne i andre funktioner, fx
  • hjemmefødselsordning
  • konsultation
  • fødemodtagelse
  • efterfødselsklinik mv.

Opnormering

Vi har netop fået en opnormering og får:

 • et ekstra vagtlag på fødegangen
 • en ny funktion på barselsgangen, hvor en jordemoder dagligt gennemgår fødselsforløbet, inden familien går hjem

Vagtcentralen og vagtskema

Vi prioriterer vagtplanlægning højt, og det er vigtigt for os, at arbejde og privatliv kan hænge sammen:

 • Hos os kan du arbejde hver anden eller hver tredje weekend
 • Har du brug for en fast ugentlig dagfunktion, kan vi planlægge det
 • Vi har en prioriteringsmodel for feriefordeling, som gør det mere forudsigeligt, hvornår man kan forvente at holde ferie
 • Vi arbejder hen imod, at alle kan holde tre ugers sammenhængende sommerferie
 • Vi har en lokalaftale om normreduktion med fast afspadsering af ulempetillæg

Redaktør