Sygeplejens identitet

Amager og Hvidovre Hospital sætter fokus på sygeplejen. Målet er bedre pleje for patienterne og at få sat faglig refleksion og stolthed på dagsordenen.

Som patient på Amager og Hvidovre Hospital skal man opleve den samme professionelle sygepleje, lige meget om man kommer ind på Akutmodtagelsen, er til knæoperation på Dagkirurgisk Afdeling eller er indlagt på Geriatrisk Afsnit.

Det er et af hovedmålene med  sygeplejeprojektet: Sygeplejens Identitet på Amager og Hvidovre Hospital.  Projektet arbejder med fire områder:

  • Forskning i sygeplejen

  • Sygeplejen i komprimerede forløb

  • Faglig ledelse i sygeplejen

  • Uddannelse i praksis

Som en del af projektet er der udviklet en faglig referenceramme. Den fælles referenceramme har til formål at understøtte, at sygepleje på Amager og Hvidovre Hospital udøves på baggrund af klinisk ekspertise og nyeste viden. Således er det også et formål, at sygeplejen - også fremadrettet - skal bygge på en fagprofessionel tilgang til enhver sygeplejesituation til gavn for patienter og pårørende.

Læs sygeplejens referenceramme


Redaktør