Kurser og uddannelse

Obligatoriske kurser på Amager og Hvidovre Hospital

Kurser for nyansatte:

 • Fællesintroduktion

 • MAT kursus (ca. 1 time)
  Målgruppe: klinisk vagtgående læger og plejepersonale på sengeafdelinger (dog ikke ansatte på neonatalafsnittet, fødeafdelingen og børneafdelingen)

 • Obligatorisk forflytningsundervisning til nyansatte på AHH
  Målgruppe: Plejepersonale, portører, fysio- og ergoterapeuter og radiografer
   
 • Stikskader – hvordan undgås stikskader (e-learning)
  Målgruppe: Personale, som bruger nåle, kanyler eller skalpeller (incl. nyansatte)
  Kurset skal tages1 gang om året

 • Håndhygiejne (e-learning)
  Målgruppe: Der er kurser for personale hhv. med og uden patientkontakt
  Kurset skal tages1 gang hvert 2. år

 • Ernæringsterapi for plejepersonale (e-learning)
  Målgruppe: Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
  Kurset skal ikke gentages

 • Ernæringsterapi for læger (e-learning)
  Målgruppe: Læger
  Kurset skal ikke gentages

 • Strålebeskyttelse
  Målgruppe: Kurset er obligatorisk for alt personale uden for Radiologisk sektion, der enten er
  til stede ved eller arbejder med brugen af røntgenapparatur

 • AMH Brand/trygbrandskolen (e-learning) – 1 gang om året

 • HVH Brand/trygbrandskolen (e-learning) – 1 gang om året

 • Praktisk brandøvelse brush up hvert 5. år (1 time)
  Målgruppe: Alle medarbejdere

 • Basal genoplivning på VAM-station både på Amager og Hvidovre Hospital
  Målgruppe: Alle medarbejdere. Kurset skal tages hvert 2.år


Sundhedsplatformen

Alle, som skal bruge Sundhedsplatformen, skal uddannes til dette umiddelbart efter jobstart. Du bliver undervist i den del af systemet, som du skal bruge på i dit arbejde. Din afdeling er ansvarlig for at planlægge undervisningen, der kan foregå både regionalt og lokalt.Redaktør