Gastroenheden

Velkommen til nye medarbejdere i Gastroenheden. Vi ser frem til at samarbejde med dig.

Gastroenheden varetager medicinsk og kirurgisk behandling og pleje af patienter med sygdomme og lidelser i mave-tarm systemet, lever og galdeveje samt bygspytkirtel.

Gastroenheden består af 16 afsnit. 

På Amager Hospital ligger:

  • Endoskopiafsnittet, der varetager Tarmkræftscreening og koloskopi.

På Hvidovre Hospital ligger:

  • Fælles Gastro-medicinske og kirurgiske afsnit: Akutmodtagelse, Semi-intensivt sengeafsnit, 5-døgns afsnit og Endoskopiafsnit

  • Gastro-Medicinske afsnit: Sengeafsnit, Medicinsk Ambulatorium og Medicinsk Daghospital 

  • Gastro-Kirurgiske afsnit: Sengeafsnit, Kirurgisk Ambulatorium, Stomiklinik, Kirurgisk Daghospital og Operationsafsnit.

Endvidere har Gastroenheden en forskningsenhed med ph.d.-studerende læger og sygeplejersker samt kliniske assistenter. 4 professorater er tilknyttet enheden. I dagligdagen omtales Forskningsenheden "Sumpen".

Vi er ca. 500 ansatte i Gastroenheden, fordelt på ca. 45 lægesekretærer, 120 læger og 330 plejepersonaler og 10 administrative medarbejdere.

Introduktion til Hospital og Gastroenheden

Som nyansat medarbejder skal du den første måned på første hverdag deltage i:

  • Amager og Hvidovre Hospitals fællesintroduktion fra kl. 8.00-10.00 i Undervisningsbygningen, Auditorium 1
  • Gastroenhedens tværfaglige fællesintroduktion Fra kl. 10.15 i Center 3, 3. sal, lokale F23.

Se Gastroenhedens program for fællesintroduktion

Afdelingen sender dig supplerende materiale pr. mail.

Ved spørgsmål inden du starter kan du kontakte

Læger
Kirurgiske læger: Gitte Andreassen, Gitte.Andreasen@regionh.dk

Medicinske læger: Pouline Enemark, pouline.enemark@regionh.dk

Plejepersonale

Karina Skov Christensen, Karina.Skov.Christensen@regionh.dk

Pouline Enemark, pouline.enemark@regionh.dk

Lægesekretærer

Bettina Ramstrup, Bettina.Therese.Ramstrup@regionh.dk

Gitte Andreassen, Gitte.Andreasen@regionh.dk

Karina Skov Christensen, Karina.Skov.Christensen@regionh.dk

Med venlig hilsen, Afdelingsledelsen i Gastroenheden

Inge Nordgaard-Lassen, Ledende overlæge, Inger Sørensen, Ledende oversygeplejerske og

Steffen Rosenstock, Specialeansvarlig overlæge, Kirurgisk sektion
Redaktør