Gastroenheden

Gastroenheden varetager medicinsk og kirurgisk behandling og pleje af patienter med sygdomme og lidelser i mave-tarm systemet, lever og galdeveje samt bygspytkirtel.

Gastroenheden består af 16 afsnit.

På Amager Hospital ligger:

  • Endoskopiafsnittet der varetager Tarmkræftscreening

På Hvidovre Hospital ligger:

  • Fælles medicinske og kirurgiske afsnit: Akutmodtagelse 324, Semi-intensivt sengeafsnit 322, 5-døgns afsnit 122 og Endoskopiafsnit 331-E

  • Medicinske afsnit: Sengeafsnit 316 og 217, Medicinsk Ambulatorium 331-M og Medicinsk Daghospital 128.

  • Kirurgiske afsnit: Sengeafsnit 314, 213 og 219, Kirurgisk Ambulatorium 331-K, Stomiklinikken 331-S, Kirurgisk Daghospital 120 og Operationsafsnit 438

Endvidere har Gastroenheden en forskningsenhed med ph.d studerende læger og sygeplejersker samt kliniske assistenter. 3 professorater er tilknyttet enheden. I dagligdagen omtales Forskningsenheden "Sumpen".

Vi er ca. 540 ansatte i Gastroenheden, fordelt på ca. 45 lægesekretærer, 120 læger og 330 plejepersonaler og 10 administrative medarbejdere.

Introduktion til Hospital og Gastroenheden

Som nyansat medarbejder skal du den første måned på første hverdag deltage i:

  • Amager og Hvidovre Hospitals fællesintroduktion fra kl. 8.00-10.00 i Undervisningsbygningen, Auditorium 1.
  • Gastroenhedens tværfaglige fællesintroduktion Fra kl. 10.15 i Center 3, 3. sal, lokale F23.

Du får tilsendt supplerende materiale pr. mail fra afdelingen udover det, som du finder her på siden.

Ved spørgsmål inden du starter kan du kontakte

Læger:

Kirurgiske læger: Gitte Andreassen, Gitte.Andreasen@regionh.dk

Medicinske læger: Pouline Enemark, pouline.enemark@regionh.dk

Plejepersonale

Karina Skov Christensen, Karina.Skov.Christensen@regionh.dk

Pouline Enemark, pouline.enemark@regionh.dk

Lægesekretærer

Bettina Ramstrup, Bettina.Therese.Ramstrup@regionh.dk

Gitte Andreassen, Gitte.Andreasen@regionh.dk

Karina Skov Christensen, Karina.Skov.Christensen@regionh.dk

Redaktør