​​​​​​

Direktionssekretariatet

Velkommen til Direktionssekretariatet. Sekretariatet bistår Direktionen med sekretær- og sekretariatsbetjening, herunder varetager opgaver ift. ledelses- og organisationsudvikling, projektstyring ift. strategiske og it-mæssige projekter samt juridiske spørgsmål.

Nyansatte i Direktionssekretariatet skal deltage i nedenstående introduktioner:

  • Introduktion til Direktionssekretariatet
    Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte. Du vil modtage et introduktionsprogram fra sekretariatschefen inden jobstart, herunder for at aftale om hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag.

  • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Amager og Hvidovre Hospital
    Se programmet her.

  • Du vil som medarbejder i Direktionssekretariatet få introduktion til samtlige stabe og evt. kliniske afdelinger afhængig af opgaverne i dit kommende job. Tid og sted vil fremgår af det tilsendte introduktionsprogram fra sekretariatschefen.

Redaktør