Tværsektorielt samarbejde

​Velkommen til Tværsektorielt samarbejde, som er en stabsenhed i den centrale administration på Amager og Hvidovre Hospital.

Amager og Hvidovre Hospital har et tæt samarbejde med kommuner og almen praksis for at fremme og sikre at patienterne oplever sammenhæng og koordinering både før og efter en hospitalsindlæggelse.  

Rammerne for samarbejdet er aftalt i sundhedsaftalerne. På hospitalet arbejder Tværsektorielt samarbejde på at omsætte sundhedsaftalernes indhold til praktiske redskaber for hospitalets kliniske medarbejdere.

Derudover vejleder samordningskonsulenterne afdelingerne i konkrete patientforløb.

  • Introduktion til Tværsektorielt Samarbejde
    Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte og du vil blive kontaktet af din nærmeste leder inden jobstart for aftale om hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag. Der er lagt et introduktionsprogram, som fremgår af din kalender, når du møder.

  • Fællesintroduktion for alle nyansatte

Redaktør