Serviceafdelingen

​Velkommen til Serviceafdelingen. Vi er glade for, at du bliver vores nye kollega.

I Serviceafdelingen stræber vi efter, at være forrest i udviklingen af servicefunktioner. På den måde understøtter vi dagligt de kliniske afdelingers pleje og behandling af patienter.

Serviceafdelingen betragter Amager- og Hvidovre Hospitals afdelinger som vores kunder, og vi leverer ydelser indenfor følgende områder:

Køkken
Køkkenet ligger i afsnit 083 i serviceetagen. Der er ansat 93 medarbejdere i køkkenet, som producerer mad til indlagte patienter, personalekantine og mødeforplejning. Indlagte patienter tilbydes a la carte mad, hvor patienterne kan bestille mad fra et menukort. Køkkenet er også centralopvask for hele hospitalet. På Amager matriklen får patienter, pårørende og ansatte leveret maden af hospitalets eksterne leverandør.

Køkkenchef: Palle Erbs
Tlf. 38 62 16 55
Sterilcentral
Sterilcentralen ligger i afsnit 072 i serviceetagen. Der er ansat 33 medarbejdere, som varetager genbehandling af kirurgiske instrumenter. Sterilcentralen pakker instrumenter i bakker til det centrale operationsafsnit og dagkirurgisk afsnit. Sterilcentralen har også en central funktion på operationsgangen, hvor de assisterer med håndtering af logistik, vedrørende kirurgiske instrumenter.

Afd. Sygeplejerske: Dorrit Raaschou
Tlf. 38 62 25 01
Rengøringssupport
Rengøringssupport ligger i afsnit 145, center 1, ambulatorieetagen. Rengøringssupport er ansvarlig for kvalitets- og kontraktstyring på alle rengøringsfunktioner på både Amager og Hvidovre matriklerne, samt en række andre serviceydelser. Controllerne fører tilsyn og kontrol med kvaliteten og er det daglige bindeled mellem hospitalet og leverandørerne i forhold til samarbejde og den daglige drift.

Serviceleder: Helle Hosbond Jensen
Tlf. 38 62 26 80
Portørcentral
Portørcentralen ligger i afsnit 544 i ambulatorieetagen på Hvidovre matriklen, samt i opgang 5, 2.sal på Amager Matriklen. Der er ansat 97 medarbejdere, hvis primære opgave er at varetage patienttransporter internt på hospitalet. Endvidere har portørerne opgaver i relation til forflytning, mobilisering og gangtræning, samt specialiserede funktioner på operationsafdelingen.

Portørchef: Klaus Mogensen
Tlf. 38 62 65 34
Intern Service
På Hvidovre matriklen ligger Intern Service i afsnit 030, til venstre for hovedindgangen. Intern Service er en fælles betegnelse for Nøglekort afsnit 016 og Informationen afsnit 030. Nøglekort administrerer Id-kort, samt udlevering af nøgler og garderober til hospitalets ansatte. Informationen administrerer hospitalets omstilling. På Amager matriklen varetager portørerne Informationen.
Intern Service har også Auditorieservice som servicerer møde, undervisningslokaler, auditorier mv.

Serviceleder: Charlotte Koch-Pedersen
Tlf. 38 62 30 00
Logistikafdeling
Logistik ligger i afsnit 084 i serviceetagen på Hvidovre matriklen. Der er ansat 46 medarbejdere, som passer hospitalets varemodtagelse. De servicerer de kliniske afdelinger i forhold til varebestilling og varelevering, transporterer post og prøver, sluthåndterer affald og har chaufførfunktion. Endvidere har Logistikafdelingen ansvar for servicering af personalegarderober og uniformsbutik. På Amager matriklen varetager portørerne logistik funktionen.

Enhedschef: Johnny Berg
Tlf. 38 62 20 83
Hjælpemiddelcenter
Hjælpemiddelcenteret ligger i afsnit 050 i serviceetagen. Der er ansat 4 portører, der håndterer midlertidige udlån af hjælpemidler til patienter. Endvidere sørger Hjælpemiddelcenteret for at de kliniske afdelinger er forsynet med hjælpemidler og forflytningsudstyr. Hjælpemiddelcenteret fungerer også som videns center, der leverer undervisning i forflytning, samt rådgivning generelt i forhold til hjælpemidler, specialudstyr og tryksårsforebyggelse.

Driftsleder: Frank Hansen
Tlf. 38 62 21 31
Sekretariat
Serviceafdelingens Sekretariat ligger i afsnit 145 i center 1, ambulatorieetagen. Sekretariatets primære opgave er servicering af afdelings- og afsnitsledelsen, samt afdelingens brugere og samarbejdspartnere. Sekretariatet varetager funktioner som administration, økonomi, arbejdsmiljø, kvalitet, driftsmålstyring og HR.

Servicechef: Mette Luplau Gliese
Tlf. 38 62 66 12

Du bliver en del af:

En afdeling som er præget af høj faglig standard og professionalisme. Personalet i vores afdeling er kendetegnet ved, at udvise venlig, engageret og professionel kontakt til patienter, pårørende og afdelingens kunder. Derudover er vores fokus, at ledere og medarbejdere oplever arbejdsglæde, faglig stolthed og mulighed for udvikling.

> Organisationsdiagram for Serviceafdelingen

Film om ServiceafdelingenRedaktør