Patientforløb

​Velkommen til Patientforløb.

Patientforløb understøtter direktion og afdelinger i at styrke det gode, sikre og sammenhængende patientforløb, både internt på hospitalet og på tværs af sektorer i samarbejde med kommuner og almen praksis. 

Patientforløb varetager en bred portefølje af specialiserede og generelle opgaver, bl.a. indsatser i forbindelse med Sundhedsplatformen, kliniske data, patientsikkerhed, patient- og pårørendeinddragelse og simulationstræning.

Introduktion til nyansatte

Nyansatte i Patientforløb skal deltage i nedenstående introduktioner:

  • Introduktion til Patientforløb
    Tid og sted: Introduktionen tilpasses den enkelte nyansatte. Du vil modtage et introduktionsprogram for den første måned i Patientforløb fra stabschefen inden jobstart, som beskriver hvor og hvornår du skal møde første arbejdsdag.

  • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Amager og Hvidovre Hospital
    Tid: 1. hverdag i måneden kl. 8-9.30
    Sted: Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen, Auditorium 1, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

  • Du vil som medarbejder i Patientforløb få introduktion til samtlige stabe og evt. kliniske afdelinger afhængig af opgaverne i dit kommende job. Tid og sted vil fremgå af det tilsendte introduktionsprogram.

Redaktør