Ortopædkirurgisk Afdeling

Velkommen til Ortopædkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Vi glæder os til, at du skal arbejde hos os.

På vores fire sengeafsnit er der indlagt patienter med akutte skader, herunder hoftebrud, patienter der har en sår- eller amputationsproblematik eller skal have indsat kunstig hofte eller knæ. Den fod-ankelkirurgiske enhed behandler patienter med fodlidelser, vores artroskopiske center er specialister i kikkertkirurgi og idrætsskader, og vores børnesektion dækker ortopædkirurgiske lidelser hos børn.

I ambulatoriet ser vi alle typer af patienter, blandt andet børn, der måske skal have foretaget en operation på arme, ben, hænder eller fødder. Du vil måske stifte bekendtskab med det hele eller måske kun en del af det. Under alle omstændigheder byder vi dig hjertelig velkommen!

Den første hverdag i måneden, "Dag 1", vil der være fælles introduktion for hospitalet og herefter introduktion ved ortopædkirurgiske afdelingsledelse, udlevering af koder samt test af om disse virker, nøgler, nøglekort mm. Endelig er der også introduktion til røntgensystemet og til arbejdsopgaverne. 

Du får tilsendt et mere detaljeret introduktionsprogram.

Fællesintroduktion for alle nyansatte på Amager-Hvidovre Hospital
Tid: 1. hverdag i måneden kl. 8-9.30
Sted: Sted: Ortopædkirurgisk Afdeling, afsnit 333 - lokale 31

Introduktion til Ortopædkirurgisk Afdeling
Tid: kl. 9.45-12.00 i forlængelse af hospitalets fællesintroduktion.

Sted: Ortopædkirurgisk Afdeling, afsnit 333 - lokale 31

> Introduktion til Ortopædkirurgisk Afdeling (pdf, åbner i ny fane)

Læger:

Dag 1: Fællesintroduktion og lokal introduktion til afdelingen, jævnfør ovenstående.

Dag 2: Introduktion til skadestuen, behandling af amputationspatienter, hofteafsnittet (212) og fys/ergo-tilbud i afdelingerne.

Dag 3-10: Antallet af introduktionsdage afhænger af hvilken stilling, man starter i. Alle skal have mindst én følgevagt i alle de funktioner, de skal varetage. Derudover er der tilrettelagt afdelingsspecifik undervisning i Sundhedsplatformen og et skadestuekursus.  Plan for følgevagter og undervisning vil blive udleveret.

Plejepersonale:
Følger det lokale introduktionsprogram for de enkelte afsnit

Sekretærer:
Følger det lokale introduktionsprogram for sekretærer

Redaktør