Medicinsk Enhed

Medicinsk Enhed blev pr. 1. februar 2020 delt i to afdelinger:
Hjertemedicinsk Afdeling  
Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling. 
Under lungemedicin hører palliation.

På din  første hverdag skal du deltage i fællesintroduktion til Amager og Hvidovre Hospital, samt lokalintroduktion til Hjertemedicinsk Afdeling eller Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling.

Introduktion (første og anden hverdag)

Introduktion til dit afsnit/speciale

Vær opmærksom på, at du evt. også får tilsendt materiale pr. mail fra dit afsnit udover det, som du finder her på siden.

I Medicinsk Enhed er der 7 ambulatorier, 5 sengeafsnit og 3 dagafsnit. Hospitalets Ernæringsenhed samt Rygestopcafé hører organisatorisk til Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling.

På Amager Hospital ligger

  • Hjertemedicinsk afsnit
  • Hjertemedicinsk ambulatorium

På Hvidovre Hospital ligger

  • Hjertemedicinsk sengeafsnit

  • Palliativ Enhed

  • Lungemedicinsk sengeafsnit

  • Endokrinologisk sengeafsnit

  • Hjerte- og lungemedicinsk ambulatorium og dagafsnit/rehabiliteringsklinik

  • Endokrinologisk ambulatorium og dagafsnit

Personalepolitikker


Redaktør