Medicinsk Afdeling - Glostrup

​Velkommen i Medicinsk Afdeling M i Glostrup!

I afdelingen varetager vi behandling og pleje for patienter med medicinske sygdomme, herunder særligt patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme, lungesygdomme, sukkersyge, stofskiftesygdomme og alderdommens sygdomme.

Medicinsk Afdeling består af 3 sektioner, Akutklinikken, Geriatrisk/intern-medicinsk Sektion og Kardiologisk Sektion, og rummer 4 sengeafsnit og 3 ambulatorier. Medicinsk Afdeling M er en del af Amager og Hvidovre Hospital og ligger på Rigshospitalet Glostrup.

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Den har en tilknyttet stab som udgøres af en afdelingsledelsessekretær, en klinisk underviser, en IT-medarbejder, en kontorassistent og en AC-medarbejder.

Du kan læse mere om afdelingen på vores hjemmeside.

Din introduktion

Der er introduktion for alle nye medarbejdere den første hverdag i hver måned. Den er 2-delt og består af en introduktion til henholdsvist Amager og Hvidovre Hospital og Medicinsk Afdeling M.

Efter den fælles introduktion til Amager og Hvidovre Hospital om morgenen er der introduktion for alle nyansatte i Medicinsk Afdeling. Du har mulighed for at følges med de andre nye medarbejdere i Medicinsk Afdeling til Rigshospitalet Glostrup.

Her afholder afdelingsledelsen introduktion om formiddagen og præsenterer bl.a. Medicinsk Afdeling, arbejdet med patientsikkerhed og beredskabsplanen. Om eftermiddagen får du en rundtur i afdelingen, hvorefter der vil være undervisning i et udvalgt fagligt emne.

Din introduktion fortsætter de følgende dage og vil, ud over den lokale faglige introduktion, bestå af et brandkursus og et kursus i basal genoplivning. Afdelingens administrative stab sørger for at tilmelde dig disse kurser.

Bemærk at du ikke behøver at deltage i den fælles introduktion til hospitalet og afdelingen hvis du tidligere har gennemført samme introduktion. Det samme gælder kurset i brandforebyggelse og –bekæmpelse hvis du har taget det inden for de seneste 5 år i Region Hovedstaden, og kurset i hjerte-lungeredning hvis dette er taget inden for de sidste 2 år.

Vi glæder os meget til at hilse dig velkommen i afdelingen!

Redaktør