Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling

På din  første hverdag skal du deltage i fællesintroduktion til Amager og Hvidovre Hospital, samt lokalintroduktion til Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling.

Introduktion (første og anden hverdag)

Introduktion til dit afsnit/speciale

Vær opmærksom på, at du evt. også får tilsendt materiale pr. mail fra dit afsnit udover det, som du finder her på siden.

Hospitalets Ernæringsenhed samt Rygestopcafé hører organisatorisk til Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling.

  • Palliativ Enhed

  • Lungemedicinsk sengeafsnit

  • Endokrinologisk sengeafsnit

  • Lungemedicinsk ambulatorium

  • Endokrinologisk ambulatorium og dagafsnit

PersonalepolitikkerRedaktør