Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Velkommen til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), afsnit 445 er beliggende i ambulatoriegangen, center 3 (gult center).

Afdelingens personale består af læger, bioanalytikere, laboratorieassistenter, sekretærer, hygiejnesygeplejersker, molekylærbiologer, bioinformatikere, undervisere samt et varierende antal bioanalytikerstuderende.

Som nyansat i vores afdeling skal du:

 • Deltage i fællesintroduktion for alle nyansatte på Amager og Hvidovre Hospital. Dette foregår den første hverdag i måneden fra kl. 8-10 i Auditorium 1 i Forsknings- og Undervisningsbygningen på Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre. Efter fællesintroduktionen skal du møde til lokal introduktion i vores afsnit KMA445 på Hvidovre Hospital – se oversigt til højre på denne side.
 • Deltage i lokal introduktion. Den lokale introduktion vil følge et fastlagt program, der afvikles de første dage, du er i vores afdeling.

Afdelingen varetager

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående serviceenhed.

Afdelingens kerneområder er:

 • Diagnosticering af infektionssygdomme i prøvemateriale fra patienter
 • Klinisk rådgivning i forbindelse med diagnostik, behandling af patienter og forebyggelse af infektioner
 • Infektionshygiejneorganisationen udfærdiger, tilser og vedligeholder infektionskontrol programmet, og rådgiver vedrørende dette
 • Antibiotikapolitik
 • Uddannelse af læger, hygiejnesygeplejersker og bioanalytikere
 • Undervisning af læger, sygeplejersker og bioanalytikere i og udenfor hospitalet
 • Forskning inden for afdelingens, hospitalernes og praksissektorens interesseområder, herunder involvering af alle yngre læger i forskning og udvikling

Afdelingen betjener

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling betjener i RegionH's planlægningsområde Syd og Byen:

 •  Amager - Hvidovre Hospital
 • Rigshospitalet Glostrup
 • Bispebjerg – Frederiksberg Hospital
 • Bornholms Hospital
 • Sankt Hans Hospital, Privathospitalet Hamlet-Aleris, Psykiatri
 • samt praktiserende læger og speciallæger

Visioner og værdier

Personalet i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har i foråret 2014 udarbejdet en vision for afdelingen, samt et underliggende sæt værdier.

Afdelingens visioner og værdier skal understøtte afdelingens faglige og sociale udvikling.

 • Mission
  • Vi varetager opgaver indenfor klinisk mikrobiologi og infektionshygiejne
 • Vision
  • Vi vil være førende i Danmark og internationalt anerkendte for vores bidrag til diagnosticering, behandling og forebyggelse af infektionssygdomme til gavn for patienter og kunder
  • Vi vil skabe en arbejdsplads, hvor personale trives og engagerer sig, for til stadighed at forbedre kvaliteten af vores ydelser
 •  Værdier
  • Respekt. Vi samarbejder på tværs og tænker i helheder. Vi er loyale og behandler hinanden med respekt
  • Mangfoldighed. Vi gør det, som vi er bedst til og respekterer forskellighed. Ved fælles indsats udvikler vi afdelingen
  • Dialog. Vi deler viden ved udveksling af synspunkter og udviser tillid, imødekommenhed og ærlighed
  • Ansvar og handlekraft. Vi tager ansvar for egne og fælles opgaver. Disse løses med omhu dels i fællesskab og dels ved selvstændigt initiativ. Vi er ansvarlige for vore beslutninger og handler på dem
 • Vi gør en forskel!

Arbejdstider

Sekretærer:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Bioanalytikere:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30
Mandag – fredag kl. 11.00 – 18.30
Mandag – fredag kl. 14:30 – 22:00
Lørdag – kl. 08.00 – 15:30
Søndag – kl.08.00 – 15.00

Læger:
Mandag – fredag kl. 08.00 -15.30 (aftenvagt 14.30 – 22.00)
Lørdag – søndag kl. 08.00 – 16.00
Tilkaldevagt alle 7 dage til kl. 22:00

Kontakt Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Telefonnumre:

Sekretariatet                   38 62 24 29
Fax                                     38 62 33 57

Ved sygdom:

Bioanalytikere (mellem kl. 07.30 – 07.45)
Sektion 1 + 2                    38 62 64 91 (Kirsten V.H.)
Sektion 3                           38 62 38 08 (Shirwa)

Alle andre faggrupper (fra kl. 08.00)
Sekretariatet                    38 62 24 29

Diverse

Personalemøder
Afholdes hver anden tirsdag i ulige uger kl. 12:00 til 12:30

Gavekassen / Fredagsbrød
Det er frivilligt at være med i gavekassen, som koster 10 kr. pr måned.

Hvis du er interesseret, kan du også blive medlem af fredagsbrødkassen.

Redaktør