​​​​​​​

Klinisk Biokemisk Afdeling

Velkommen til Klinisk Biokemisk Afdeling.

Vi er en stor afdeling med laboratoriefunktion på både Amager og på Hvidovre Hospital. Derudover har vi 3 store prøvetagningsambulatorier på Amager Hospital, på Hvidovre Hospital og på Hovedvejen i Glostrup.

"Vi er med hele livet" og tager prøver, analyserer og giver svar og bidrager dermed til diagnose og behandling af patienterne. 

Som nyansat i vores afdeling skal du

  • Deltage i fællesintroduktion for alle nyansatte på Amager og Hvidovre Hospital. Se programmet her.
  • Efter fællesintroduktionen skal du møde til lokal introduktion i vores afsnit enten på Amager eller på Hvidovre Hospital.
  • Deltage i lokal introduktion. Den lokale introduktion vil følge et fastla​gt program, der afvikles de første dage, du er i vores afdeling. Herefter vil der blive udarbejdet en individuel trænings-/oplæringsplan.

Vi lægger stor vægt på en god introduktion, og at du bliver klædt godt på til at varetage det arbejde, du skal i gang med. Du kan derfor læse lidt om os i vores

Redaktør