Infektionsmedicinsk Afdeling

Velkommen til Infektionsmedicinsk afdeling! Vi glæder os til at se dig og lære dig at kende. Introduktionen foregår i det funktionsområde du er ansat i og er tilrettelagt efter de opgaver, som du skal varetage.

Nyansatte medarbejdere i Infektionsmedicinsk afdeling skal deltage i nedenstående introduktioner:

Din introduktionsmappe udleveres, når du starter i afdelingen.

Redaktør