HR, Arbejdsmiljø og Uddannelse

​Velkommen til HR, Arbejdsmiljø og Uddannelse – vi glæder os til at tage imod dig og til vores fremtidige samarbejde.

​Som nyansat i HR skal du

  • Deltage i fællesintroduktion for alle nyansatte på Amager og Hvidovre Hospital. Dette foregår den første hverdag i måneden fra kl. 8-9.30 i Auditorium 1 i Forsknings- og Undervisningsbygningen på Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre. Efter kl. 9.30 skal du møde til lokal introduktion i vores afdeling i center 1, tagetagen – efter aftale med HR-chefen.
  • Deltage i lokal introduktion. Den lokale introduktion vil følge et program, der afvikles de første dage, du er i vores afdeling.
  • Du vil modtage et introduktionsprogram fra HR-chefen inden jobstart.
  • Du vil som medarbejder i HR få introduktion til samtlige stabe og evt. kliniske afdelinger, afhængig af opgaven i dit kommende job.

Vores ambition

I HR understøtter vi direktionens ambition: ”Forandring til gavn for patienter og pårørende – derfor det foretrukne valg for dygtige medarbejdere og ledere”

HR understøtter ambitionen og den strategiske udvikling på hospitalet i samarbejde med fire øvrige stabsfunktioner, samtidig med vi varetager den daglige HR-drift.

Derudover samarbejder vi med direktionen, ledelse, arbejdsmiljøorganisationen, MED-organisationen samt forskellige underudvalg og mange forskellige samarbejdspartnere på regionens hospitaler og centre.

Kort om HR, Arbejdsmiljø og Uddannelse

HR består af 18 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper, der alle refererer til HR-chefen. Afdelingen arbejder i tre teams – HR-personale, arbejdsmiljø og uddannelse/udvikling. HR-personale og arbejdsmiljø har en faglig koordinator, der varetager den daglige koordinering af det faglige forhold i samarbejde med HR-chefen.

Personale

HR-Personale tilbyder personalejuridisk rådgivning til hospitalets ledelser og hjælper bl.a. med lønforhandling ved ansættelse, fratrædelsesaftaler, seniorordninger m.m. HR-Personale rådgiver ved personsager om bl.a. ansættelser, afskedigelse, uacceptable tjenstlige forhold og sygefravær. HR-Personale er desuden sekretariat for hospitalets virksomheds MED-udvalg (VMU) og arbejder med personalepolitiske opgaver. ​​

Arbejdsmiljø

HR-Arbejdsmiljø arbejder for, at det på Amager og Hvidovre Hospital skal være både sikkert og sundt at gå på arbejde og tilbyder derfor vejledning, rådgivning og konsulentbistand, som er tilpasset til afdelingernes eller arbejdsmiljøorganisationens behov. 

Uddannelse og Udvikling

HR-Uddannelse og Udvikling varetager drift- og udviklingsopgaver inden for bl.a. udvikling, rekruttering, introduktion, fastholdelse og uddannelse. HR-Uddannelse og Udvikling varetager mangeartet funktioner fra projekt- og procesledelse til facilitering, undervisning, koordinering og sparring.

Vores fokus

Du bliver en del af en afdeling, som er præget af høj faglighed og professionalisme. Medarbejderne i HR er kendetegnet ved at være engagerede, kompetente, nysgerrige, åbne og imødekommende. Derudover er vores fokus at både organisationen, ledere og medarbejdere trives, udvikles og lykkes med opgaven til gavn for patienten.
 
HR arbejder målrettet med 6 leveregler, som definerer hvem vi er og det vi står for.
  1. Vi kender kerneopgaven
  2. Vi rammesætter opgaven
  3. Vi sætter det rigtige hold
  4. Vi leverer høj faglighed
  5. Vi løfter i fællesskab

Redaktør