Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

​Velkommen som ny kollega i afdelingen, vi ser frem til at lære dig at kende!

Fællesintroduktion

Alle nyansatte starter med fællesintroduktion i Auditorium 1 i Forsknings- og undervisningsbygningen på Hvidovre Hospital.

Lokalintroduktion

Efter fællesintroduktion går du til afsnit 465 (opgang 4, tagetagen), hvor den lokale introduktion foregår. Din nærmeste leder eller afdelingsledelsessekretæren i Gyn/Obs har sendt dig et program for dagen.

Visioner i Gyn/Obs:
 
  • Vores afdeling skal være det foretrukne valg blandt patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
  • Vi skal være kendt for sammenhængende patientforløb af høj kvalitet, og vi skal møde patienten med respekt og ligeværdighed
  • Vi vil i fællesskab præge udviklingen af vore fag og af sundhedsvæsenet

 Spørgsmål 

Ved spørgsmål inden du starter kan du rette henvendelse til:
 
Dorthe Bomund Jespersen
Afdelingsledelsessekretær
Telefon: 38622130


Redaktør