Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling

​Velkommen til Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling.

Vi ser frem til samarbejdet med dig og at få dig som ny kollega.

Her kan du læse lidt om din introduktion og afdelingen.

Når du starter på afdelingen, vil din nærmeste leder sammen med dig sikre, at du bliver introduceret til obligatoriske ting, såsom hjerte/lungeredning, håndtering af brand, håndhygiejne og kurser i Sundhedsplatformen. Vi vil sikre, at du får de nødvendige kompetencer til at udføre opgaverne, det sker bl.a. ved, at vi sammen laver en kompetencevurdering. På afdelingerne vil du løbende blive introduceret til de kliniske og administrative opgaver. Du bliver tilknyttet en kontaktkollega og du vil blive tilbudt afdelingens mentorordning.

Her finder du afdelingens tjekliste.

Introduktionen vil dels være afdelingsvendt og dels rettet imod den specialegruppe hvor du skal arbejde i forhold til de funktioner, du skal varetage.

Kort om afdelingen

I Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling er vi ca. 70 ansatte inden for forskellige faggrupper – fysioterapeuter, ergoterapeuter, kliniske underviserer, forskere og administrativt personale.

Leder af afdelingen er ledende terapeut Jette Christensen.

Du kan se afdelingens organisationsdiagram her.

Afdelingen har 3 specialevendte grupper, samt en øvrig-gruppe med et sekretariat, kliniske undervisere, forskningsterapeuter mv.

De 3 specialevendte grupper er organiseret i forhold til hospitalets kliniske afdelinger:

Ortopædkirurgisk gruppe:
Ortopædkirurgiske sengeafsnit og ambulatorier.

Medicinsk-gastrologisk gruppe.:
Medicinske sengeafsnit og ambulatorier, Gastroenheden, Palliativ Enhed, Intensiv afsnit (ITA), Indvandremedicinsk Klinik (IMK), Akutmodtagelsen (AMA), patienter m Lymfødem patienter.

Børn, gynækologi, håndkirugisk gruppe:
Børnesengeafsnit og ambulatorie, Fødeafdelingen inkl. barselsafsnit, Gynækologisk afdeling, ambulant ergoterapi ifht. ortopædkirurgi.

I alle 3 grupper er der ergo- og fysioterapeuter som ledes af en afdelingsterapeut.

Personalepolitik og retningslinjer

I afdelingen har vi samlet de fleste informationer vedr. din ansættelse i denne vejledning.

Du kan også orientere dig i Hospitalets personalepolitik og overordnede regler her.

For kontaktoplysninger mv. se afdelingens hjemmeside.

Redaktør