​​​​​

Funktion- og Billeddiagnostisk Enhed

​Velkommen som ny medarbejder til Funktion- og Billeddiagnostisk Enhed. 

Vi foretager Røntgenundersøgelser, MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger, nuklearmedicinske skanninger med PET- og  SPECT-CT samt klinisk fysiologiske undersøgelser.

Undersøgelserne bruges til diagnostik og efterfølgende behandling og behandlingskontrol af vores patienter. Vi har stor forsknings- og undervisningsaktivitet og huser en stor MR-forskningsenhed, der forsker til gavn for vores fremtidige patienter.  

Fællesintroduktion til alle nyansatte på Amager og Hvidovre Hospital
Foregår den 1. hverdag i måneden
Se program her.

Introduktion til Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed
​Vi tilrettelægger alle introduktionsforløb individuelt, det vil du få besked om fra din nærmeste leder. 

Redaktør