Børne- og Ungeafdelingen

Velkommen som ny medarbejder i Børne- og Ungeafdelingen. Vi glæder os til at se dig i afdelingen og lære dig at kende.

Efter endt fællesintroduktion til Amager Hvidovre Hospital (1. hverdag i måneden kl. 7.45- 9.30) går medarbejderne til lokal introduktion i egen afdeling.

Kl. 10-11 i Børne- og Ungeafdelingen, afsnit 460, bydes du velkommen af afdelingsledelsen, som blandt andet vil fortælle dig om afdelingens ledelsesgrundlag, som du kan se nedenfor. 

Den videre introduktion til afdelingen foregår i det afsnit, du er ansat i. Som nyansat får du tilsendt et introduktionsprogram afstemt efter de opgaver, som du skal varetage i din stilling. 

Ledelsesgrundlag: Det handler om barnet og den unges liv

Det er vores ønske, at børn og unge får et godt liv. Vi bidrager ved at arbejde for mest mulig sundhed for børn og unge. Det er vores opgave med udgangspunkt i barnets og forældrenes ønsker og behov og vores viden om børns sygdomme, at give det bedste sundhedsfaglige tilbud. Børn og forældre skal føle sig trygge og skal forvente den højest mulige kvalitet i det, vi gør. 

Vi har brug for et tæt samarbejde med forældrene, for at kunne hjælpe barnet bedst muligt, for vi ved, at forældrene er dem, der kender deres barn bedst. Forældrenes bidrag til behandling og pleje er nødvendigt og uundværligt, og forældrene skal føle sig hørt og forstået.

Vi hjælper børn i alle aldre fra for tidligt fødte til næsten voksne. Vi behandler børn og unge med både akutte og kroniske sygdomme, og vi samarbejder med specialister uden for Amager Hvidovre Hospital.

Vi sørger for, at vi har den nyeste viden til gavn for børnene, de unge og deres familier, og vi forsker, så vi også i fremtiden kan hjælpe dem bedst muligt.

Vi udnytter hinandens viden og erfaringer og planlægger arbejdet med tid til læring, så vi har dygtige medarbejdere, der leverer høj kvalitet. Vi ønsker et godt arbejdsmiljø, der er nødvendigt for læring og for, at den enkelte medarbejder kan yde sit bedste.

Vi vil skabe mest mulig sammenhæng i barnets forløb. Vi planlægger arbejdsgange, der sikrer den bedste anvendelse af børneafdelingens personale, så familierne oplever kortest mulig ventetid. Vi er interesserede i, hvad der gør familierne tilfredse, vi spørger til familiernes ønsker, og vi svarer gerne på spørgsmål.

Vi er velforberedte og vi ønsker, at familierne føler sig ventede, velkomne og trygge.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at barnet får et godt liv.

Du kan læse mere om Børneafdelingen her


Redaktør