Børne- og Ungeafdelingen

Velkommen som ny medarbejder i Børne- og Ungeafdelingen. Vi glæder os til at se dig i afdelingen og lære dig at kende.

Efter endt fællesintroduktion til Amager Hvidovre Hospital (1. hverdag i måneden kl. 7.45- 9.30) går medarbejderne til lokal introduktion i egen afdeling.

Kl. 10-11 i Børne- og Ungeafdelingen, afsnit 460, bydes du velkommen af afdelingsledelsen, som bl.a. vil fortælle dig om afdelingens ledelsesgrundlag:

Det handler om barnet og den unges liv

Det er vores ønske, at børn og unge får et godt liv. Vi bidrager ved at arbejde for mest mulig sundhed for børn og unge. Det er vores opgave med udgangspunkt i barnets og forældrenes ønsker og behov og vores viden om børns sygdomme at give det bedste sundhedsfaglige tilbud. Børn og forældre skal føle sig trygge og skal forvente den højest mulige kvalitet i det, vi gør. Vi har brug for et tæt samarbejde med forældrene for at kunne hjælpe barnet bedst muligt, for vi ved, at forældrene er dem, der kender deres barn bedst. Forældrenes bidrag til behandling og pleje er nødvendigt og uundværligt, og forældrene skal føle sig hørt og forstået.

Vi hjælper børn i alle aldre fra for tidligt fødte til næsten voksne. Vi behandler børn og unge med både akutte og kroniske sygdomme, og vi samarbejder med specialister uden for Amager Hvidovre Hospital.

Vi sørger for, at vi har den nyeste viden til gavn for børnene, de unge og deres familier, og vi forsker, så vi også i fremtiden kan hjælpe dem bedst muligt.

Vi udnytter hinandens viden og erfaringer og planlægger arbejdet med tid til læring, så vi har dygtige medarbejdere, der kan levere høj kvalitet. Vi ønsker et godt arbejdsmiljø, der er nødvendigt for læring og for, at den enkelte medarbejder kan yde sit bedste.

Vi vil skabe mest mulig sammenhæng i barnets forløb. Vi planlægger arbejdsgange, der sikrer den bedste anvendelse af børneafdelingens personale, så familierne oplever kortest mulig ventetid. Vi er interesserede i, hvad der gør familierne tilfredse, vi spørger til familiernes ønsker, og vi svarer gerne på spørgsmål.

Vi er velforberedte og vi ønsker, at familierne føler sig ventede, velkomne og trygge.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at barnet får et godt liv.

Den videre introduktion til afdelingen foregår i det afsnit, du er ansat i. Som nyansat får du tilsendt introduktionsprogram afstemt efter de opgaver, som du skal varetage i din stilling.

Du kan læse mere om Børneafdelingen her.

Indsatsområder

Patientbehandling
 • Sammenhængende patientforløb
  • Ledelse af patientforløb
  • Behandlingsansvarlig læge
  • Sikre overgange internt og eksternt
 • Faglighed
  • Fælles tværfaglige behandlingsvejledninger
 • Samarbejde med familierne
  • Patient empowerment
  • Forventninger – hvad kan vi tilbyde, hvad forventer vi af familier og børn
  • Nærvær
 • Ventetid
Forskning og udvikling
 • Forskningsstrategi, som underbygger afdelingens strategi
 • Forskningsbudget
 • Udvikle og optimere oplæringsprogrammer
Uddannelse
 • Patient empowerment
 • Systematisk uddannelse af nyt personale
 • Opdatere viden og kompetencer hos personalet
 • Videreuddannelse af medarbejdere med særligt ansvar og funktioner

Værdier

 • Faglighed
 • Inddragelse og respekt
 • Tryghed

Redaktør