​​​​​​

Akutmodtagelsen

Velkommen til Akutmodtagelsen. Afdelingen består af et medicinsk sengeafnit, hvor vi modtager patienter for næsten alle specialer, et skadeafsnit med traumemodtagelse, Central Visitations enhed og kørselskontor for Område Syd i Region Hovedstaden, 1813-lægevagt, Følge-hjem tem og et Geriatrisk team, der har ambulatoriefunktion og tager på hjemmebesøg.

Nyansatte i Akutmodtagelsen skal deltage i nedenstående introduktioner:

  • Fællesintroduktion for alle nyansatte på Hvidovre Hospital
    Se programmet her.

  • Introduktion til Akutmodtagelsen (også for nyansatte fra andre afdelinger med vagter i Akutmodtagelsen)
    Tid: 2. hverdag i måneden kl. 11.45 – 13.15
    Sted: Konferencerummet i Akutmodtagelsen

Derudover får du fra din nærmeste leder sendt et individuelt introduktikonsprogram tilpasset dig. Vi glæder os til at møde dig.

Redaktør