Transport og parkering

Cykelfaciliteter

Amager og Hvidovre Hospital har scoret sølv i Cyklistforbundets certificeringsordning, Cykelvenlig Arbejdsplads. Der er gode omklædnings- og opbevaringsfaciliteter for alle medarbejdere, samt cykelparkering ved alle indgange – heraf er de fleste overdækkede. På begge matrikler er opsat pumpestationer, mens der på Hvidovre Hospital også er mulighed for aflåst cykelparkering (adgang med personalekort). Du kan finde pumperne og parkeringspladserne på oversigtskortene:

Hvidovre - oversigt ov​er cykelparkering

Amager - overs​igt over cykelparkering

Er cyklen punkteret eller skal repareres kan de lokale cykelhandlere tæt ved hospitalerne hjælpe. Du kan læse på intranettet om mulige rabatter.

Erhvervskort

Medarbejdere i Region Hovedstaden kan få offentlig transport mellem bopæl og arbejdsplads som skattefrit personalegode med Erhvervskortet. Erhvervskortet er et årskort til bus, tog og metro, som din arbejdsgiver køber og DSB formidler til dig. Du får derved både rabat på transporten og en skattefordel. Prisen fratrækkes din bruttoløn hver måned. Kortet er en fordel såfremt du har under 25 km til arbejde.

Læs mere om erhvervskortet her

Elbiler

Skal du til møder i byen eller imellem hospitalerne kan du bruge de tilknyttede elbiler. Der står elbiler på begge matrikler, og de kan bookes via Outlook – præcis ligesom et mødelokale. Du kan læse mere om elbilerne på hospitalets intranet.

Kollektiv trafik

Hvidovre Hospital ligger i cykelafstand fra Hvidovre St. (2,3km), Friheden St. (2,7km) og Vigerslev Allé St. (2,7km), og betjenes derudover af flere højfrekvente buslinjer. Du kan finde din rejse på Rejseplanen, samt se det nærmeste stoppested på oversigtskortet for Hvidovre Hospital.

Se kort ov​​er Hvidovre Hospital 

Amager Hospital ligger mellem metrostationerne Amager Strand og Lergravsparken med en afstand på henholdsvis 750m og 1,1km. Derudover betjenes hospitalet af flere højfrekvente buslinjer. Du kan finde din rejse på Rejseplanen, samt se det nærmeste stoppested på oversigtskortet for Amager Hospital.

Se kort over Amager Hospital

Parkering

​Her finder du links til information om parkering på de tre matrikler på Amager, i Hvidovre og i Glostrup.

Bemærk at hospitalerne har tidsbegrænset parkering tæt på indgangene, som er forbeholdt patienter og øvrige besøgende.  
På kortet kan du både se parkeringspladser til biler og cykler.

Amager Hospital:

Information om parkering på Amager Hospital.

Glostrup Hospital:

Parkering i Glostrup er beskrevet af Rigshospitalet.


Redaktør