Hygiejne og antibiotika

Infektionshygiejne

De generelle hygiejniske retningslinjer skal efterleves på hospitalet. Det er en væsentlig forudsætning for, at der ikke sker smittespredning. 

I pjecen "Undgå smitte – Information til personale" kan du læse om god hygiejne og forebyggelse af infektioner.

Se pjecen her: https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-16463/undgaa-smitte.pdf

Alle vejledninger, instrukser og politikker om infektionshygiejne og isolationsregimer er samlet i "Hygiejnehåndbog AHH", som du kan finde via Region Hovedstadens VIP portal, som du får adgang til ved jobstart.

Som nyansat skal du gennemgå e-læringskurser i håndhygiejne. Din afdeling vil hjælpe dig med at blive tilmeldt de relevante kurser.

Antibiotikapolitik

Region Hovedstaden har udgivet en håndbog til sundhedsfaglige medarbejdere om brug af antibiotika. I håndbogen beskrives dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer.

Håndbogen skal understøtte et rationelt grundlag for brug af antibiotika, og at den enkelte patient får en optimal behandling, under hensyntagen til de økologiske og økonomiske konsekvenser, og ud fra viden om ætiologi og antibiotikafølsomhed.

Håndbogen er udarbejdet som app, så den altid er ved hånden.
Download  app'en

På Amager og Hvidovre Hospital hører infektionshygiejne og antibiotikapolitik under Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. 
Læs mere om Klinisk Mikrobiologisk Afdeling


Redaktør