Mere lederskab, mindre styring

​Vi er i gang med en bevægelse mod mere lederskab og mindre styring.

Det er målet at du som medarbejder og fagperson i Region Hovedstaden skal opleve en frihed og et handlerum til at udføre det arbejde, der giver mest mening i det daglige, og som skaber størst værdi for patienter og borgere, som skal opleve et menneskeligt og effektivt Region Hovedstaden. 

Det kræver medarbejdere og ledere, der i fællesskab styrker modet hos den enkelte og skaber den nødvendige opbakning til dem, som tør handle

Vi er naturligvis bundet af fastlagte procedurer for sundhedsvæsnet, som vi er nødt til at efterleve. Der er dog forhold, vi selv er herrer over: 

 • Vi vil sikre, at beslutninger træffes tæt på patienten, hvor fagligheden er stærkest.

 • Vi vil fjerne bureaukrati og regler, der ikke giver mening.

 • Vi vil forenkle vores arbejdsgange og udnytte friheden til at tænke i nye og smartere løsninger. 

De 4 værdier

De 4 værdier spiller en central rolle og skal være bærende for vores arbejde:

Tillid

 • Mindre hierarki og mere netværk

 • Mindre kontrol

 • Entydigt ansvar med rådgivende processer

Åbenhed

 • Gennemskuelighed

 • Feedback og kritik

 • Personligt kald

Helhedssyn

 • Klare mål og rammer

 • Sammenhæng for borger og patient

 • Ansvar for helheden

Professionalisme 

 • Tværfaglighed

 • Kvalitet

 • Høje fælles faglige standarder

Lederskabsprismet

Koncernledelsen (koncerndirektion, hospitals- og virksomheds- og koncerncenterdirektører) har udarbejdet det, de kalder, lederskabsprismet. Prismet består af 4 kerneværdier, der skal sætte retningen for bevægelsen i organisationen. 

Lederskabsprismet som stort billede

Redaktør