Generelt om Learning Lab

​Her kan medarbejderne lære nye kliniske færdigheder eller træne dem de har brug for at forbedre. Medarbejderne kan også træne effektivt teamwork, hvor de lærer at indgå som aktiv teamspiller eller som teamleder.

 

Træningsme​​toder

Mennesker lærer på forskellige måder, derfor vil du i Learning lab møde forskellige undervisningsmetoder og tilgange.

Simulation er en anerkendt undervisningsmetode og en af Learning Labs spidskompetencer. Vi anvender følgende metoder:

  • Færdighedstræning på atra​​​​pper (low-key simulation)
  • Færdighedstræning med levende figuranter og høj autencitet (Full-scale)
  • Træning i afdeling​​en ( in-situ simulation)

Learning Lab har tilknyttet et velfungerende studenterteam ca. 12-15 personer, medicinstuderende og brandmænd, der agere patienter, varetager undervisningsopgaver og fungerer som operatører.

Redaktør