Klinisk undervisning og træning

​Det er vigtigt både for patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingen, at alle medarbejdere på afdelingen har de kliniske færdigheder, som er relevante netop hos jer. Derfor tilbyder Learning Lab, at jeres afdeling kan få klinisk undervisning og træning, der er tilpasset de aktuelle behov på jeres afdeling .​

Forløbene tager udgangspunkt i dagligdagen på afdelingen, i netop jeres patientgruppe og jeres behandlingsforløb. Desuden kan I være med til at bestemme tidsforbruget, og om det skal finde sted på afdelingen eller i Learning Labs undervisningslokaler på Amager eller Hvidovre Hospital. 

Undervisningen varetages af erfarne og kompetente klinikere fra Amager og Hvidovre Hospitaler og belaster ikke afdelingens budget. 

Eksempler på skræddersyet klinisk undervisning og træning

  • Anvendelse af ABCDE algoritmen og EWS score i klinisk praksis 
  • Anlæggelse, anvendelse, observation og pleje af PVK 
  • Arteriepunktur og A-gas analyse 
  • Sugning af svælg og luftveje samt anlæggelse, kontrol og anvendelse af ​ventrikel og duodenalsonder 
  • Blodprøver 
  • KAD-anlæggelse på mænd 
  • Iltterapi / CPAP-behandling 
  • Færdighedskursus i anlæggelse af pleuradræn​
Redaktør