​​​​​​​​

Specialuddannelse i intensiv sygepleje

​Specialisér dig til en central rolle i et team, der redder liv. Specialuddannelsen i intensiv sygepleje er til sygeplejersker med mindst 2 års erfaring.​

​Lær at genkende og reagere på tegn på forværring hos kritisk syge patienter 

Med uddannelsen i ryggen bliver du i stand til at observere og handle på kritiske forandringer hos patienten. I samråd med en læge iværksætter du akut behandling og tager beslutninger i potentielle livstruende situationer. 

Lær at udføre sygepleje til kritisk syge patienter med uforudsigelige forløb

Dine patienter har ofte komplekse og kritiske forløb, og du oplever sjældent dage eller forløb, der ligner hinanden. Derfor vil du s​om specialuddannet intensivsygeplejerske selvstændigt kunne identificere, planlægge, udføre og evaluere intensiv sygepleje til kritisk syge patienter i alle aldersgrupper med akutte og ofte uforudsigelige plejebehov.

Bliv klædt på til at tage de svære samtaler med både patienter og de pårørende 

Når du arbejder som intensivsygeplejerske, er du ofte i kontakt med patientens pårørende. På uddannelsen bliver du klædt på til at håndtere kommunikation og inddragelse af pårørende i en svær periode af deres liv. Som intensivsygeplejerske har du forståelse for den psykologisk belastede situation, de befinder sig i, og du forstår at tale med både patienter og pårørende om svære emner som fx liv og død. ​


"Uddannelsen har åbnet op for mine karrieremuligheder i fremtiden. Fx kan jeg blive en del af transportholdet, der henter syge børn fra hele Danmark og Norden eller ECMO-holdet, som varetager en helt særlig behandling til syge nyfødte."

Cæcilie Agertoft, specialuddannet intensivsygeplejerske, Afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet

Kort om uddannelsen

Specialuddannelsen i intensiv sygepleje er en fuldtidsuddannelse til 90 ECTS-point og består af både klinisk og teoretisk undervisning samt klinisk uddannelse på 2 andre afdelinger. 

Introduktionsperiode

De første 6 måneder af din uddannelse er en introduktionsperiode på den afdeling, du er ansat på. I din introduktionsperiode arbejder du under supervision og vejledning fra erfarne kolleger og kliniske vejledere. 

1.del af uddannelsen

1.del af uddannelsen starter med teorimoduler. Du får 210 timers undervisning i naturvidenskabelige emner, der slutter med en individuel test. 

Herefter har du 2 moduler om intensiv sygepleje, som du afslutter med en individuel caseopgave. 

Indimellem teorimodulerne er du i klinikophold, her får du 50 timers klinisk vejledning og 50 timers teoretisk undervisning.

1.del af uddannelsen varer 9 måneder. 

2.del af uddannelsen 

2.del af uddannelsen består af 2 praktikforløb, der varer mellem 12-24 uger. 

Du skal i 6- 24 ugers praktik på en anden intensiv afdeling og 4-6 ugers praktik på enten et opvågningsafsnit eller en anden valgfri afdeling, der relaterer sig til den intensive sygepleje fx neurohabilitering, hospice, onkologi eller akutmodtagelsen. 

I praktikperioden får du 50 timers vejledning af kliniske sygeplejespecialister og 50 timers teoriundervisning. Du afslutter 2.del af uddannelsen med en formidlingsøvelse. 

2.del af uddannelsen varer 9 måneder.

Simulationstræning

I løbet af uddannelsen får du også simulationsbaseret undervisning. Du bliver præsenteret for forskellige scenarier, som du vil kunne opleve i dit arbejde som intensivsygeplejerske. Det kan fx være at modtage en patient i en kritisk tilstand. 

Simulationstræningen foregår i teams, og der vil også blive trænet samarbejde, koordinering og kommunikation.

Eksamen

Du slutter uddannelsen med en individuel opgave inden for den intensive sygeplejepraksis.​


​Adgangskrav

Du skal være sygeplejerske med dansk autorisation og mindst 2 års erfaring. Af de 2 år skal mindst 1/2 år være fra en somatisk hospitalsafdeling. 

Du skal enten have bestået en dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller have taget en eksamen i sygepleje med videnskabsteori og metode på diplomniveau.

Uddannelsens varighed

Uddannelsens varer i alt 2 år og starter i september eller i marts/april.  

Pris

Uddannelsen er uden deltagerbetaling.

Uddannelsesordning

National-uddannelsesordning-intensiv-tilgaengelig.pdf

Uddannelsesbekendtgørelse

Læs bekendtgørelsen om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje på Sundhedsstyrelsen hjemmeside


Sådan søger du 

Søg først et job på en intensivafdeling

For at kunne søge ind på specialuddannelsen skal du først søge et job på en intensivafdeling Region Hovedstaden. Husk at tjekke, om afdelingen er godkendt som uddannelsessted til specialuddannelsen.

Find og søg ledige stillinger via Region Hovedstadens jobside​ 

Tal med din leder om dine muligheder for at tage uddannelsen

Sammen med din leder beslutter du, hvornår du kan starte på uddannelsen. Det er din leder, der søger om en plads på uddannelsen for dig. 

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset i håndtering af kritiske og komplekse patientforløb​

Læs om kurset i rationel medicinhåndtering

Læs om gruppeforløbet om eksistentielle samtaler i sundhedsvæsenet

Redaktør