​​​​​​​

Lungemedicinsk specialekursus

​Få viden om både højt specialiseret og basal sygepleje til patienter med lungesygdomme som fx KOL, astma eller pneumoni. Kurset er for sygeplejersker på lungemedicinske afdelinger med 3-12 måneders erfaring.​


​​Opnå specialistviden tidligt i dit arbejdsliv

Hvis du er interesseret i det lungemedicinske speciale, kan du på specialekurset opnå vigtig specialistviden tidligt i din karriere.
På kurset får du underbygget din viden om lungemedicinske sygdomme og trænet nye kompetencer inden for pleje af lungemedicinske patienter.  

Patienterne har behov for både højt specialiseret og basal sygepleje

Sygeplejen til den lungemedicinske patient er ofte meget kompleks, da en stor del af patienterne er akut indlagte, er kroniske syge eller har multisygdomme. Når du arbejder på en lungemedicinsk afdeling, er det derfor vigtigt, at du både kan yde basal sygepleje samt højt specialiseret sygepleje. 

Målgruppe

Du skal være sygeplejerske på en lungemedicinsk sengeafdeling og have mindst 3-12 måneders erfaring for at tage kurset.

Kursets form og indhold

Kurset er en blanding af undervisning og simulationstræning. 

Simulationstræning betyder, at du træner dine sundhedsfaglige færdigheder i et simuleret og virkelighedstro miljø. I nogle tilfælde øver du dig med figuranter, kunstige kropsdele eller dukker, kaldet fantomer. På den måde træner du dine nye færdigheder i et trygt miljø, før du skal tilbage og bruge dem på afdelingen med virkelige patienter.​​

På Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) får du simulationstræning i: 

 • Kommunikation
 • ISBAR, som er en tjekliste til sikker mundtlig kommunikation 
 • ABCDE, der er redskab til systematisk vurdering af patienter i akutte situationer. ​

Undervisningen giver dig dybdegående viden om de sygdomme, du møder hos patienterne til dagligt som fx:

 • KOL
 • Astma
 • Pneumoni.

Du lærer om forskellige behandlingsmuligheder som fx:

 • Inhalationsmedicin
 • Iltterapi
 • NIV.

Kursets varighed

4 dages undervisning og 1 dags simulationstræning fordelt på 2 uger. 

Pris 

Kurset koster fra 2.500 til 4.700 kroner.

Læs mere om kurset

Læs flere detaljer om kurset på Kursusportalen. ​​


Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.

Tilmelding for ansatte på hospitaler

Tilmelding for ansatte i kommuner eller andre regioner

Relaterede uddannelser og kurser

Hvis du har lyst til at specialisere dig yderligere, kan du tage andre efteruddannelser eller specialuddannelser. 

Der findes 7 specialuddannelser til sygeplejersker, som du har mulighed for at søge, når du har mellem 1 1/2 og 3 års erfaring. 

3 af specialuddannelserne varetages af Region Hovedstaden:

Læs om specialuddannelse​ i anæstesiologisk sygepleje

Læs om specialuddannelse i intensiv sygepleje

Læs om specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje​

Andre specialuddannelser inden for sygepleje:

 • Specialuddannelse i kræft sygepleje
 • Specialuddannelse i borger
 • nær sygepleje
 • Spe
 • cialuddannelse i infektionshygiejne
 • Specialuddannelse til sundhedsplejerske

Læs om alle specialu​ddannelserne på UddannelsesGuidens hjemmeside

Redaktør