​​​​​​​​​​​​Foto: Operationssygeplejerske på operationsstue.​

Basisuddannelse til nyansatte operationssygeplejersker

​Styrk dine handlingskompetencer i operationsforløbet, og vær med til at skabe et patientsikkert og trygt forløb. ​

​Operationssygepleje kræver højteknologiske kompetencer og gode samarbejdsevner

Operationssygepleje foregår i et komplekst og højteknologisk miljø. Det kræver, at du som operationssygeplejerske kan multitaske og indgå i skiftende roller i det kirurgiske team, hvor du varetager sygeplejefaglige opgaver til operationspatienter på en sikker og kompetent måde.

På uddannelsen får du styrket dine kommunikative kompetencer, så du kan navigere i et teamsamarbejde i et højspecialiseret miljø. 

Du lærer blandt andet om: 

  • Teamsamarbejde, relationel koordinering og kommunikation
  • Hygiejne og adfærd på en operationsstue
  • Dokumentation og patientsikkerhed​
  • Klinisk lederskab og kortidskontakt.
  • Lejring og forflytning
  • Hypotermi.

Dine handlingskompetencer højner patientsikkerheden

Du bliver stærk i at vurdere og udøve situationsorienteret og individualiseret sygepleje til operationspatienten, og du lærer at kunne identificere og intervenere, når det er påkrævet. 

Styrk dine kompetencer i korttidskontakten med patienten 

På uddannelsen udvikler du kompetencerne til at etablere tryghed i korttidskontakten med patienten. Herigennem bidrager du til patientsikkerheden i operationsforløbet.


"Hvordan man agerer hensigtsmæssigt i et team, er utrolig relevant i det daglige, hvor vi fx kan have kritiske tidspunkter under en operation. Her er det afgørende, at vi på tværs af faggrupper kommunikerer og samarbejder hurtigt og effektivt.​"​
Linnea Helena Bjerrum, operationssygeplejerske, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet   ​
​​

​Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. 
Du undervises skiftevis i teori på Københavns Professionshøjskole, arbejder med kompetencekort og refleksionsopgaver i klinikken og deltager i en workshop med hands-on-øvelser af lejring og forflytning.

Teoretisk undervisning

Du bliver undervist i emner som fx kommunikation, kirurgi og patientsikkerhed. Den teoretiske undervisning er delt op i flere undervisningsdage, der tilsammen udgør et diplommodul på 5 ETCS-point. 

Du afslutter modulet med en modulprøve.

Kliniske aktiviteter 

I tiden mellem de teoretiske undervisningsdage på Københavns Professionshøjskole får du praktisk kliniske læring på din egen afdeling. Her skal du bruge de teorier, du har lært ved hjælp af praksisbeskrivelser, kompetencekort, træning og reflektionsøvelser​. Du planlægger og udfører denne del af uddannelse med hjælp fra din kliniske vejleder og din leder. ​


Målgruppe

Du skal være ansat som sygeplejerske på en operationsafdeling. 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen til nyansatte operationssygeplejersker har optag 4 gange om året og varer 5 dage.

Pris 

Uddannelsen er uden deltagergebyr.  ​


Sådan søger du 

Du skal være ansat som operationssygeplejerske

Du kan først søge ind på uddannelsen, når du er ansat operationssygeplejerske i Region Hovedstaden. 

Hvis du ikke arbejder som operationssygeplejerske, skal du starte med at søge en stilling som operationssygeplejerske. 

Find og søg ledige stillinger via Region Hovedstadens jobside​ 

Tal med din leder om dine muligheder for at tage uddannelsen

Sammen med din leder beslutter du, hvornår du kan starte på uddannelsen. Det er din leder, der søger om en plads på uddannelsen for dig. 

Efter din efteruddannelse

Vi anbefaler, at du begynder på Kompetencekort A: Operationssygeplejerskens praksisfelt, når du har taget uddannelsen.

Læs mere om Nationale kompetencekort for nyansatte operationssygeplejersker uden operationserfaring på Dansk S​ygeplejeråds hj​emmeside​

Redaktør