Ledelsesrummet

I Region Hovedstaden afholder vi løbende webinarer, hvor vi zoomer ind på aktuelle tendenser og udfordringer indenfor temaet ledelse. Webinarerne er gratis og åben for alle, som er nysgerrige på ledelse.​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Et gratis tilbud

I regionen afholder vi løbende webinarer fra Ledelsesrummet. Ledelsesrummet er et frivilligt tilbud til alle, som er nysgerrige på ledelse. Som leder giver webinarerne dig indsigt i aktuelle tendenser inden for ledelse, ny viden og redskaber til at tackle din hverdag samt inspiration til, hvordan du kan udvikle dit personlige lederskab i dit daglige arbejde.  

Hvem kan deltage?

Ledelsesrummet er et gratis tilbud til alle ledere i regionen. Er du ansat i regionen, og har du en særlig interesse i ledelse, så er du også velkommen til at deltage i webinarerne.  ​

Kommende webinarer i Ledelsesrummet i 2024​​​

​​

​​Webinaret ​​finder sted mandag den 29. januar kl. 14.00-15.30

Beskrivelse

Er du klar til at give din nye medarbejder en god start i sit nye job?

Når nye medarbejdere starter i et nyt job, er en god start afgørende for at lykkedes i sit job. Mere end hver fjerde nyansat stopper i jobbet inden for sine første 12 måneder i jobbet. Det kan der være mange forskellige årsager til, men med god onboarding er der bedre forudsætninger for, at jeres nye medarbejder kommer til at trives og bliver en del  af opgaveløsningen og fællesskabet. Det er til gavn for både den nyansatte, kollegaerne, patienter og borgere.

På dette webinar får du indblik i, hvordan du kan bruge data fra regionens løbende onboarding undersøgelser til at kvalificere jeres tilrettelæggelse af gode onboarding forløb. Du får også konkrete værktøjer til at give dine kommende medarbejdere en god jobstart.

Konkret giver webinaret dig

 • ​Introduktion til onboarding-undersøgelsen og hvordan I kan arbejde med resultater fra undersøgelsen.

 • Eksempler og inspiration fra ledere som arbejder med den gode jobstart i dag.

 • De vigtigste opmærksomhedspunkter for dig som leder

 • Værktøjer til at komme godt i gang og arbejde med onboarding

 • Svar på hvorfor relationer og følelser også er vigtige i den første tid​


Målgruppe

​​Ledere med personaleansvar. Ledere med fagansvar fx teamkoordinatorer, specialeansvar. HR konsulenter og ansvarlige inden for onboarding og den gode jobstart.


Hvem kan du møde?

Du vil møde ledere, som arbejder med onboarding i dag og som har gode erfaringer med, hvordan vi tager godt i mod vores nye kolleger. Derudover deler nyansatte deres oplevelser omkring at blive onboardet.

Ledelse og Organisation i Center for HR og Uddannelse er vært på webinaret.​​​​


​Webinaret finder sted onsdag den 28. februar kl. 14.00-15.00​

Beskrivelse

Introduktion til den gode medarbejderudviklingssamtale (MUS). Du præsenteres for forskellige måder at opbygge samtalen på, fx arbejder vi med, hvad du kan gøre før, under og efter samtalen for at øge værdien for både medarbejderen og afdelingens opgaver.

Der vil især være vægt på, hvordan du som ny(ere) leder kan arbejde med MUS i din afdeling.

Konkret giver webinaret dig

 • Inspiration til forberedelse af MUS i din afdeling

 • Eksempler på konkrete måder at strukturere MUS

 • Værdien af at gøre MUS til en løbende samtale hele året 

Målgruppe

Ledere med personaleansvar som har lyst til at udforske forskellige måder at arbejde med MUS.


Hvem kan du møde?

Ledelseskonsulent Lise Duckert Sørensen og programleder Ane Gudmand Persson​


​Webinaret afholdes torsdag den 21. marts kl. 14.00-15.00

Beskrivelse

APV er en kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og som leder har du en særlig opgave i arbejdet med at styrke et sundt og godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Men kortlægningen kan ikke stå alene. Resultaterne for APV’en skal analyseres og drøftes, så der kan blive igangsat målrettede indsatser og initiativer. Men hvem gør hvad, hvornår – og ikke mindst hvordan? Det er de spørgsmål, som webinaret vil adressere, for at klæde dig bedst muligt på til at styrke den lokale trivsels- og arbejdsmiljø indsats.

Konkret giver webinaret dig

 • Overblik over APV processen

 • Fra rapport til dialog

 • Idéer og redskaber til den gode opfølgning

 • Inspiration til det gode samarbejde mellem leder og arbejdsmiljøgrupper

 • Den gode handleplan – hvordan og hvorfor?

Målgruppe

Ledere med personaleansvar. Webinaret er også relevant for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der deltager i opfølgning på APV.

Hvem kan du møde?

På webinaret vil du møde konsulenter fra Center for HR og Uddannelse som har ansvaret for APV’en på regionalt niveau. Derudover kan du møde praktikere, som vil dele deres gode erfaringer. ​​


​Webinaret finder sted torsdag den 18. april kl. 14.05-15.00

Beskrivelse

Oplever dine medarbejdere højt arbejdspres?

På webinaret får du indsigt i, hvordan du kan håndtere oplevelsen af højt arbejdspres i din medarbejdergruppe. Arbejdspres kan både skyldes organisatoriske, kulturelle og kompetencemæssige faktorer – ligesom der konkret kan være behov for at skabe råderum til at prioritere i en travl hverdag. Deltag og få inspiration til hvordan du kan forstå emnet fra forskellige perspektiver og til hvordan du konkret kan handle på det.

To ledere fra regionen vil fortæller om, hvordan de er gået til opgaven med at håndtere arbejdspres.

Konkret giver webinaret dig

 • Indsigt i de faktorer, der er med til at skabe arbejdspres

 • Cases fra ledere i regionen

 • Inspirationsværktøjer til hvordan du kan handle

 • Bonus: Inspirationspakke relevante artikler og YouTube-videoer om arbejdspres  (eftersendes til alle tilmeldte)​

Målgruppe

Ledere, der oplever højt arbejdspres i medarbejdergruppen.

Inviter evt. din TR og AMR med og se webinaret sammen – fx hvis I vil bruge webinaret ifm. APV 2024.

Hvem kan du møde?

To ledere fra Regionen

Chefkonsulent Frederikke Moe og chefkonsulent Thomas Boas Olsen fra Center for HR og Uddannelse ​


​​​Webinaret afholdes onsdag den 15. maj kl. 14.30-16.00

Beskrivelse

I forbindelse med APV i foråret 2024 samler vi til dette webinar op på det som fylder mest på baggrund af APV’en. Temaet for dette webinar fastlægges derfor først endeligt når resultaterne af APV 2024 foreligger.

Webinaret kan derfor komme til at tage udgangspunkt i særlige fokusområder som bliver aktuelle og relevante på bagkant af APV’en eller områder som har fået en særlig lav score.

Konkret giver webinaret dig

Viden om, hvordan du kan arbejde med opfølgning på APV 

Målgruppe

Ledere med personaleansvar og ledere som skal arbejde med indsatser som opfølgning på APV.

Hvem kan du møde?

På webinaret vil du møde chefkonsulent Line Moeslund og chefkonsulent Conni Prüss og eventuelt andre gæster fra Center for HR og Uddannelse. ​​​


​Webinaret finder sted torsdag den 6. juni kl. 14.00-14.30​

Beskrivelse

På dette webinar præsenterer vi Region Hovedstadens Ledelsesudviklingsprogram, hvor kan du træne at blive en endnu bedre leder? Vi viser dig, hvad der er for dig som ny eller erfaren leder – og hvad der er for hele din ledergruppe sammen. Efter webinaret kan du tilmelde dig de forskellige tilbud, hvis de matcher dit behov.

Konkret giver webinaret dig

 • ​Overblik over regione​ns Ledelsesudviklingsprogram

 • Svar på spørgsm​​ål om, hvad der er det rette tilbud for dig.

Målgruppe

Ledere - og kommende ledere - i Region Hovedstaden.

Hvem kan du møde?

Morten Svalgaard Nielsen, chefkonsulent, Ledelse og Organisation, Center for HR og Uddannelse.
Ane Gudmand Persson, programleder, Ledelse og Organisation, Center for HR og Uddannelse.​​


​Webinaret finder sted torsdag den 13. juni kl. 14.05-15.00

Beskrivelse

Deltag i lanceringen af regionens nye tilbud til ledere, der ønsker træning i at etablere og holde et fuldt overblik over alle deres opgaver, så de oplevere ro i hovedet – også når de holder fri!

Metoden er udviklet i samarbejde med to hospitaler og testet på en række ledere samt en ledergruppe. Lær hvad metoden består af, hvorfor den virker og få tips, du kan bruge med det samme til at få en bedre hverdag.

Hør hvordan en cheflæge, en chefsygeplejerske og en enhedschef bruger metoden i deres hverdag og hvordan den har gjort en forskel for dem.

Derudover får du som leder mulighed for at komme i et netværk med andre, der ønsker et vedvarende fokus på at opretholde de nye vaner.

Konkret giver webinaret dig

 • Indsigt i den nye metode

 • Interviews med 3 ledere: Hvordan bruger de metoden i deres hverdag? Hvad er effekten? Og hvordan kom de i gang?

 • Beslutningsstøtte-værktøjet fra metoden – til brug ved håndtering af e-mails (og alle andre ting du skal tage stilling til)

 • Mulighed for at melde dig på regionens åbne kurser i metoden

 • Mulighed for at blive koblet på et netværk om metoden

 • Bonus til alle tilmeldte (udsendes efterfølgende): Guide med ”De 10 bedste Outlooks-tricks”


Målgruppe

Ledere på alle niveauer​

Hvem kan du møde?

På webinaret kan du møde kliniske ledere fra Bispebjerg Hospital, enhedschef fra et koncerncenter.  

Derudover kan du møde chefkonsulent Thomas Boas og chefkonsulent Henriette Holscher fra Center for HR og Uddannelse, som er værter på webinaret. ​


​​Tidligere w​​ebinarer 

Er du nysgerrige på, hvilke emner, vi tidligere har været omkring i Ledelsesrummet? Du kan se eller gense tidligere afholdte webinarer på regionens intranet, hvor du også kan finde materiale og præsentationer fra tidligere webinarer.

Se eller gense tidligere afholdte webinarer (kun adgang for ansatte i regionen)

Materiale og videoklip fra tidligere webinarer (kun adgang for ansatte i regionen)  ​

​​Tilme​​lding

Der afholdes flere webinarer årligt og alle webinarerne er gratis. Du kan tilmelde dig webinarerne i Kursusportalen, hvor du o​gså kan se datoerne for de kommende webinarer. ​

Tilmeld dig webinarerne i Kursusp​ortalen (kun adgang for ansatte i regionen)

 Kontakt

​Spørgsmål om indholdet?

Lea Malm Nielsen
Konsulent 
tlf. 91 17 16 00
Skriv til Lea Malm Nielsen (undlad at sende fortrolige eller følsomme oplysninger)

Spørgsmål om tilmelding?​

Mathilde Schantz Christensen
Studentermedhjælper
tlf. 29 12 23 79
Skriv til Mathilde Schantz Christensen (undlad at sende fortrolige eller følsomme oplysninger)


Redaktør