​​​​​​​​​

Kursus i rationel medicinhåndtering til medicinske og kirurgiske sygeplejersker

​Styrk din viden om klinisk farmakologi og rationel medicinhåndtering, og bliv medicinansvarlig sygeplejerske. Kurset er til sygeplejersker med mindst 1 års erfaring.


Din nye rolle som medicinansvarlig sygeplejerske

Når du har taget kurset i rationel medicinhåndtering, kan du arbejde i funktionen som medicinansvarlig sygeplejerske, også kaldet MAS. Som MAS er du sparringspartner for dine sygeplejekolleger, læger, farmaceuter og farmakonomer på afdelingen.

Du får mulighed for at bliver afdelingens ressourceperson på medicinområdet. Du vil arbejde for at udbrede din viden om kompleksiteten i medicinhåndtering og for at fastholde en kultur for rationel håndtering af medicin blandt din kolleger. Du vil lære dine kolleger om at sætte medicin i relation til den enkelte patients tilstand og sygdom og give dem en forståelse for, at medicinhåndtering er mere end bare korrekt dosering.    

 Roses nye viden om medicin giver tryghed til patienterne

Varighed: 1.04 min.

Videoen præsenterer Rose, der er medicinansvarlig sygeplejerske på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 

Rose fortæller, at hun ikke helt vidste, præcist hvad hun gik ind til med kurset, inden hun startede, men at hun syntes, at medicin var spændende. Hun fortæller, at man på kurset lærer om forskellige præparater og om bivirkninger, virkning på kroppen og kroppens virkning på medicin. 

Hun siger, at man kan tage de ting med fra kurset, som passer til den afdeling, man arbejder på.  

Roses deltagelse på kurset har for patienterne betydet, at hun informerer mere detaljeret om medicin. Og hun har også været med til at udvikle skriftligt materiale om medicin til patienterne. 

Rose understreger, at patienterne kan føle sig mere trygge, efter hun har været på kursus, fordi hun har fået en større viden om, hvad det er, hun giver dem.  ​


Vær med til at sørge for, at vi i fællesskab passer bedre på vores patienter 

Medicin er en af grundpillerne i sundhedsvæsenets behandling af somatiske sygdomme, og området er i rivende udvikling. 

Som MAS er dit fokus på at være opdateret på den nyeste viden på området og at dele den viden med dine kolleger. På den måde er du med til at nedbringe antallet af medicinsk relaterede utilsigtede hændelser og sørge for, at du og dine kolleger i fællesskab passer endnu bedre på patienterne.   ​

Indgå i et fagligt netværk, og hold dine nye kompetencer ved lige

Efter kurset bliver du inviteret til at indgå i et regionalt fagligt netværk med kolleger fra andre hospitaler. På netværksmøderne får du ny viden og mulighed for at sparre med andre MAS’ere. Du holder dine kompetencer ved lige, når du udveksler erfaring med andre, udvider din viden og aktivt bruger det, du har lært. ​



​"Jeg ”tænker” i medicin nu, det gjorde jeg ikke før – hele min adfærd er ændret." 
Camilla Andersen Abildsten, Sygeplejerske, Center for Kræft og Organsygdomme. Organkirurgi og Transplantation, Rigshospitalet




​​​


​Hvad var den vigtigste læring, du tager med fra kurset? 

Det bedste er den store glæde, jeg finder i at lære mine kolleger ny viden om medicin. Jeg har fået tilegnet mig nogle pædagogiske kompetencer, som jeg kan bruge i undervisningen på afdelingen. 

Kurset har givet mig en stor lyst til at gå i gang med en masse spændende projekter, der kan være med til at højne niveauet og fagligheden i afdelingen. Jeg brænder for udvikling og glæder mig til arbejdet i min nye rolle som MAS. ​

Hvordan har du brugt din nye viden i dit daglige arbejde? 

• Jeg er blevet ansvarlig for utilsigtede hændelser (UTH), der omhandler medicin i afdelingen Jeg får dem tilsendt af vores chefsygeplejerske og tager de relevante op til vores personalemøde hver 2. måned. Hvis der er brug for at gå mere i dybden med nogle af dem, så tager vi dem op på vores torsdagskonferencer. Mine kolleger er meget glade for, at vi nu har mulighed for at arbejde med UTH’erne i afdelingen.   

• Jeg underviser kolleger i gængse lægemidler i afdelingen sammen med vores farmakonom ca. hver 3. måned. Vores kolleger har stor indflydelse på, hvad de gerne vil blive undervist i. Det er fx antibiotika, opioider, laksantia, støttesystemer eller gode vaner i medicinrummet.   

• Jeg har lavet en medicinjulekalender i december måned som en ny måde til at få mine kolleger til at reflektere over forskellige spørgsmål om medicin og på den måde skabe læring.  

• Jeg har været med til at revidere standardsortiment i afdelingen sammen med vores farmakonom og repræsentanter for apoteket.  

• Jeg har fået ændret nogle arbejdsgange omkring medicin fx fået tilført 50 ml NaCl til efterskyl af infusionssæt (i stedet for 100 ml NaCl) og fået poser til at hænge over vores medicin, der er lysfølsomt på stuerne.  

• Jeg er fx blevet mere opmærksom på vores forbrug af intravenøs antibiotika. Derfor er vores farmakonom og jeg begyndt at arbejde med at mindske forbruget af intravenøs antibiotika. Vi arbejder hen imod, at patienterne i højere grad skal have antibiotika i tabletform. ​

Kan du give et eksempel på noget, du gør anderledes nu i forhold til før, du tog kurset?

Jeg er blevet meget mere opmærksom på medicin generelt. Hvad gør vi rigtigt, hvad kan vi forbedre. Jeg ”tænker” i medicin nu, det gjorde jeg ikke før – hele min adfærd er ændret. 

Jeg underviser i medicin og har et meget tæt samarbejde med vores farmakonom i afdelingen. Derudover er jeg inde over indretningen i medicinrummet og revidering af standardsortimentet. Jeg støtter mine kolleger i korrekt medicinhåndtering og hjælper dem med at søge oplysninger i de relevante støttesystemer.     

Hvilken effekt har kurset haft for dit arbejdsliv og din karriere?  

Jeg føler, at jeg har udviklet mig meget som sygeplejerske, og jeg ved, at jeg i fremtiden vil blive ved med at udvikle mig i min nye rolle som medicinansvarlig sygeplejerske. 

Min faglighed er højnet, og jeg har fået et stort ansvar på afdelingen, som jeg virkelig er glad for. Jeg ser meget frem til mine fremtidige projekter i samarbejde med kollegaer og andre faggrupper.  ​


Målgruppe

Du skal være sygeplejerske for at tage kurset. Vi anbefaler, at du har mindst 1 års erfaring. 

Kursets form og indhold

Kurset er en kombination af undervisning, gruppearbejde, casearbejde, individuel refleksion, hjemmeopgaver og projektarbejde, der er relateret til dig daglige arbejder. 

Kursets varighed

Kurset er delt op i 5 moduler a 2 dages varighed fordelt over 4 måneder 

Pris 

Kurset er uden deltagergebyr for ansatte i Region Hovedstaden.

Kurset koster 15.500 kr. for deltagere fra øvrige kommuner og regioner.  

Sted

Atrium
Lersø Parkallé 101
2100 København ​

Læs mere om kurset

Læs flere detaljer om kurset på Kursusportalen


Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.

Tilmelding for ansatte i Region Hovedstaden

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen

Tilmelding for ansatte i kommuner, almen praksis eller andre regioner 

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen 

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om e-læringskurset Sygeplejerske – kend din medicin på Kursusportalen

Tag en specialuddannelse

Hvis du har lyst til at specialisere dig yderligere, kan du tage andre efteruddannelser eller specialuddannelser. 

Der findes 7 specialuddannelser til sygeplejersker, som du har mulighed for at søge, når du har mellem 1 1/2 og 3 års erfaring. 

3 af specialuddannelserne varetages af Region Hovedstaden:

Læs om specialuddannelse​ i anæstesiologisk sygepleje

Læs om specialuddannelse i intensiv sygepleje

Læs om specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje​

Andre specialuddannelser inden for sygepleje:

  • Specialuddannelse i kræft sygepleje
  • Specialuddannelse i borgernær sygepleje
  • Specialuddannelse i infektionshygiejne
  • Specialuddannelse til sundhedsplejerske

Læs om alle specialuddannelserne på UddannelsesGuidens hjemmeside​​​

Redaktør