Kursus for nyuddannede sygeplejersker – Godt på vej i sygeplejen

​Få en god start i dit nye arbejde som sygeplejerske. Bliv selvsikker, og få faglig viden, der gør dig i stand til at tage beslutninger og handle i kritiske situationer.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Foto fra simulationstræning på kurset Godt på vej i sygeplejen.​​​

Få en god start på dit arbejdsliv

Kurset Godt på vej i sygeplejen hjælper di​g godt i gang i din nye rolle som færdiguddannet sygeplejerske. 

Selvom du har været ude i klinikken i en stor del af din uddannelse og måske arbejdet på sundhedsområdet i din studietid, er det noget nyt at starte i job som færdiguddannet​ sygeplejerske. Godt på vej i sygeplejen er et kursus, der skal gøre det nemmere for dig at gå fra studieliv til arbejdsliv.

Du får brugbar viden, der gør dig i stand til at handle og tage beslutninger i akutte patientforløb

På kurset lærer du, hvordan du hurtigt identificerer, analyserer og vurderer tegn på livstruende tilstande hos patienten. Og du lærer at handle på disse tegn. 

Du bliver fx i stand til at vurdere, hvornår der er behov for at tilkalde hjælp fra sygeplejekolleger eller andre sundhedsprofessionelle, og du lærer at forebygge forværring af patientens akutte tilstand. "Jeg tænker mere over at kigge på hele patienten og ikke blot låse mig fast på én ting."
​Ottilia Edinger Gade​, Sygeplejerske, Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet

​​

Du får selvtillid og mod på opgaven, og det styrker patientsikkerheden 

På kurset træner du, hvordan du skal handle i kritiske situationer, og jo mere du træner, jo mere faglig selvsikkerhed og mod får du.  

Både du, dine patienter og din afdeling kan nyde godt af dine nye kompetencer til at handle selvstændigt i akutte og kritiske patientsituationer. Med din nye viden og din faglige selvsikkerhed er du med til at styrke patientsikkerheden i afdelingen. 

Du styrker dine evner for samarbejde med et team af læger og sygeplejersker 

Samarbejde og god kommunikation i teamet er alt afgørende i akutte situationer. På to teamtræningsdage træner du sammen med andre nyuddannede sygeplejersker og KBU-læger, det vil sige læger i klinisk basisuddannelse. Her indgår du i et tæt praksisnært samspil med dine lægekolleger, hvor I bl.a. træner den vigtige kommunikation mellem sygeplejerske og læge. Det giver dig mulighed for at bidrage med din egen professionelle viden i teamet, og du lærer vigtigheden af at kende og respektere andre faggruppers roller og kompetencer.  

Du møder kolleger fra andre hospitaler og afdelinger

På kurset møder du kolleger fra andre hospitaler og afdelinger, som du kan dele dine erfaringer med, og som kan give dig ny inspiration. Netværk og vidensdeling på tværs af afdelinger og hospitaler er med til at styrke kvaliteten og udviklingen af faget. ​

Integrér din nye viden i hverdagen

Du får mest ud af kurset, hvis du bruger din nye viden aktivt i hverdagen. Derfor anbefaler vi, at du og din leder indgår aftaler om, hvordan du kan bruge din teoretiske viden fra kurset i praksis. 

Tal om, hvordan læring og praksis skal hænge sammen i afdelingen. På den måde sikrer I, at kurset kan kobles til relevante problemstillinger i jeres praksis.

Brug eventuelt dokumentet Samarbejdsaftalen, som du finder i Kursusportalen efter din tilmelding.


​Målgruppe

Du skal være nyuddannet sygeplejerske fra en somatisk afdeling med op til 1 års erfaring for at deltage i kurset. 

Kursets form og indhold

Undervisningen på kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, simulationstræning, færdighedstræning og workshopbaseret undervisning.​

Kursets varighed

7 dages undervisning samt cirka 1 dags forberedelse.

Pris ​

 Kurset koster 4.500 kroner for sygeplejersker fra medicinske afdelinger og 8.700 kroner for sygeplejersker fra kirurgiske afdelinger.

Læs mere om kurset

Læs flere detaljer om kurset på Kursusportalen​


​Sådan søger du 

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.

Tilmelding

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen

Relaterede uddannelser og kurser

Læs mere om Endokrinologisk specialekursus

Læs mere om Geriatrisk specialekursus

Læs mere om Infektionsmedicinsk specialekursus

Læ​s mere om Lungemedicinsk specialekursus​​​


 Kontakt

​Kontakt os, hvis du har spørgsmål til kurset: 

Region Hovedstaden
Center for HR og Uddannelse

Marianne Wille Christoffersen
Udviklingskonsulent

Skriv til Marianne Wille Christoffersen (Undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger) 

Redaktør