Psykolog

Som psykolog behandler du patienter, og ind i mellem også deres pårørende, der befinder sig i en vanskelig situation.

​​​​​​

​Som psykolog vil du være i tæt kontakt med patienter, der har brug for psykisk rådgivning i forbindelse med sygdom, traume og tab. Via undersøgelser vil du tilrettelægge et behandlingsforløb til den enkelte patient. Du arbejder typisk på en psykiatrisk eller neurologisk afdeling, men der kan også være brug for psykologer på afdelinger, der behandler patienter med livstruende sygdomme. Det er vigtigt, at du har tålmodighed, og at du er i stand til at tale med mennesker i sorg og krise.

Ti specialer

Specialerne inden for psykologien er klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, pædagogisk psykologi, psykoterapi, sundhedspsykologi, psykopatologi, psykotraumatologi, klinisk neuropsykologi, ældrepsykologi samt arbejds- og organisationspsykolog.

Uddannelsen

Psykologuddannelsen tager 5 år og er en kandidatgrad. Optagelse på psykologistudiet kræver typisk et eksamenssnit på over 10. Du ansøger via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Job og videreuddannelse

Der er gode muligheder for videreuddannelse indenfor feltet. Det kan fx være indenfor et speciale eller ved at gennemføre en praktisk uddannelse med henblik på at opnå autorisation.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Redaktør