Fysioterapeut

Som fysioterapeut i Region Hovedstaden behandler og genoptræner du typisk mennesker med forskellige led- og muskelskader, eller som har et psykisk eller socialt handicap, der påvirker dem fysisk.

​​​​​

Fysiot​erapeutens opgaver

Som fysioterapeut genoptræner og rådgiver du voksne og børn med forskellige former for fysiske skader i muskler, led og knogler, fx efter en hjerneskade, operation, blodprop i hjertet, trafikulykke eller som følge af en gigtsygdom. Patienter hjælpes i gang efter fx længerevarende indlæggelse eller hofteoperation, så de kan komme hjem evt. med et hjælpemiddel og et træningsprogram. Også patienter og borgere med psykiske lidelser eller sociale handicap har stor gavn af fysioterapi.

Udda​nnelsen

Fysioterapeutudd​annelsen er en 3½-årig p​rofessionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og vid​ereuddannelse

Der er gode muligheder for at få et job som fysioterapeut, da ledigheden er lav, men det kan være svært for nyuddannede at komme i arbejde. Der er rigtig gode muligheder for videreuddannelse fx på en diplom- eller masteruddannelse samt kandidatuddannelse i fysioterapi.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Redaktør