Strategi for sygeplejen på Amager og Hvidovre Hospital

Det handler om liv på Amager og Hvidovre Hospital. Det handler om at give patienterne den bedst mulige pleje og behandling, og om at skabe det gode og udviklende arbejdsliv for medarbejderne.

Faglig ledelse er fundamentet for strategien, og de sygeplejefaglige ledere har frem mod 2025 et særligt ansvar for udviklingen af sygeplejen på følgende områder:

  • En evidensbaseret og personcentreret sygeplejepraksis baseret på høj faglighed, forskning og en kontinuerlig forbedringskultur

  • En forandringsparat organisering som understøtter innovation og udvikling. Der er særligt fokus på den sygeplejefaglige indsats betydning for kvalitet og sammenhæng i patientforløbet, både i og mellem sektorer

  • Et stærkt fokus på rekruttering, fastholdelse, uddannelse og kompetenceudvikling blandt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Sygeplejens identitet​

Amager og Hvidovre Hospital sætter fokus på sygeplejen. Målet er bedre pleje for patienterne og at få sat faglig refleksion og stolthed på dagsordenen.

Som patient på Amager og Hvidovre Hospital skal man opleve den samme professionelle sygepleje, lige meget om man kommer ind på Akutmodtagelsen, er til knæoperation på Dagkirurgisk Afdeling eller er indlagt på Geriatrisk Afsnit.

Det er et af hovedmålene med  sygeplejeprojektet: Sygeplejens Identitet på Amager og Hvidovre Hospital.  Projektet arbejder med fire områder:

  • Forskning i sygeplejen

  • Sygeplejen i komprimerede forløb

  • Faglig ledelse i sygeplejen

  • Uddannelse i praksis​

Sygepleje på Amager og Hvidovre Hospital udøves på baggrund af klinisk ekspertise og nyeste viden. Sygeplejen skal bygge på en fagprofessionel tilgang til enhver sygeplejesituation til gavn for patienter og pårørende.​​

​​
Redaktør