Forskning i klinisk sygepleje

​På Amager og Hvidovre Hospital ønsker vi at udvikle en forskningskultur, hvor arbejdet med forskning, udvikling og kvalitet indgår i den daglige evidensbaserede sygeplejefagligepraksis.

 ​Vil du forske?

Sygeplejersker, der har taget en kandidateksamen, og som ønsker at beskæftige sig med forskning, kan kontakte faglig leder af sygeplejeforskningen, Ingrid Poulsen, Klinisk Forskningsafdeling,  ingrid.poulsen@regionh.dk.

Netværk for ph.d. studerende sygeplejersker

På Amager og Hvidovre Hospital har vi et netværk for ph.d.-studerende sygeplejersker. Netværket har til formål at dele relevant viden og sikre  sammenhæng mellem strategi, ledelse og forskning.

Redaktør