​​

Kompetencemodel for sygeplejersker - faglig udvikling og karriereveje

Kompetencemodellen skal være med til at sætte en ny ramme for vores sygeplejerskers personlige og faglige udvikling i arbejdslivet. Modellen bruges til at beskrive den enkelte sygeplejerskes faglige niveau og muligheder for udvikling. Læs mere om modellen her på siden. 

Hvorfor skal vi have en kompetencemodel for sygeplejersker på Amager og Hvidovre Hospital?

Kompetencemodellen og de tilhørende stillingsbeskrivelser for sygeplejersker skal skabe mulighed for personlig udvikling og karriereveje for sygeplejersker. Den skal gøre sygeplejerskernes kompetencer synlige både for dem selv og deres leder. Den skal også sikre et fælles grundlag for systematisk og individuel kompetenceudvikling og karriereplanlægning for den enkelte sygeplejerske.

Vi håber, at kompetencemodellen vil være med til at tiltrække og fastholde sygeplejersker, der er motiveret af at udvikle deres sygeplejefaglige kompetencer.

Hvad er kompetencemodellen for sygeplejersker?

Kompetencemodellen er Amager og Hvidovre Hospitals værktøj til kompetenceudvikling og -vurdering af sygeplejersker. Formålet med modellen er at sikre et  fælles grundlag for sygeplejerskens personlige og faglige udvikling.

Modellen består af fem kompetenceniveauer og ti nøglekompetencer.


Læs den samlede kompeten​cemodel

​Stillingsbeskrivelser for sygeplejersker

​​Stillingsbeskrivelse for sygeplejersker_begynder

Stillingsbeskrivelse for sygeplejerske_avanceret​ begynder

​Stillingsbeskrivelse for sygeplejerske_kompetent

​​Stillingsbeskrivelse for sygeplejerske_kyndig​

​​​Stillingsbeskrivelse for sygeplejerske_ekspert​

Kompetencemodellens fem kompetenceniveauer

Kompetencemodellen har fem kompetenceniveauer, der har teoretisk forankring i Patricia Benners model ”Novice til ekspert”:

 1. Begynder - har generelle kompetencer, manglende erfaring med at varetage komplekse opgaver og ingen rutine.

 2. Avanceret begynder - kan arbejde i stabile og genkendelige situationer, er optaget af at følge rutiner, standarder, regler og planer.

 3. Kompetent - kan klare mange samtidige krav og mestrer mere komplekse patientsituationer.

 4. Kyndig - kan identificere patientens behov på baggrund af faglig indsigt og praktisk erfaring fra sammenlignelige situationer. Strukturerer sine handlinger ud fra en analytisk tilgang.

 5. Ekspert - “læser” situationen og handler intuitivt. Magter i nye og uforudsete situationer at reflektere i handling og inddrage vidensmæssige og rationelle overvejelser.

Kompetencemodellens ti nøglekompetencer

Hvert kompetenceniveau er beskrevet med ti forskellige kompetencer, der har afsæt i Det Nationale Kompetenceregnskab, der på baggrund af et omfattende nationalt projekt ti nøglekompetencer, som har betydning i arbejdslivet:


 1. Literacy kompetence: evne til at forstå og anvende skriftlig information, it og sprog

 2. Læringskompetence: evne og vilje til at tilegne sig ny viden

 3. Selvledelseskompetence: evne og vilje til via eget initiativ at beslutte og gennemføre opgaver i arbejdet i overensstemmelse med virksomhedens strategier

 4. Kreativ og innovativ kompetence: evne til at gennemføre fornyelser inden for et viden- og praksisdomæne

 5. Social kompetence: evne til at skabe konstruktive relationer til andre, forstå andres følelser og udtrykke egne

 6. Kommunikationskompetence: evne til at skabe kommunikativ kontakt, forståelse og effekt hos modtageren

 7. Interkulturel kompetence: evne til at forstå kulturel kompleksitet og indgå i fordomsfri dialog med andre kulturer

 8. Demokratisk kompetence: evne og vilje til at øve indflydelse på beslutninger i de sammenhænge, den enkelte indgår i

 9. Sundhedskompetence: evne til at skabe, bevare eller forbedre en sund helbredstilstand

 10. Miljøkompetence: evne til gennem indsigt og motivation at bidrage til miljøløsninger


Redaktør