​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Stillingsstruktur for kliniske akademikere

Med stillingsstrukturen for kliniske akademikere ønsker Amager og Hvidovre Hospital at skabe gennemsigtighed og klarhed over de karrieremuligheder, du har som klinisk akademiker på hospitalet.​

Grfisk overbliver over stillingstrukturer for kliniske akademikere på Amager og Hvidovre Hospital. Læs siden for en beskrvieslse af indholdet.​​​Grafisk overblik over stillingsstruktur for kliniske akademikere på Amager og Hvidovre Hospital. Klik på billedet for større udgave.

​Hvem er omfattet af stillingsstrukturen?

Som klinisk akademiker har man mindst 50% af sin hovedansættelse i hospitalets driftsfunktion f.eks. diagnostisk drift. En stilling som klinisk akademiker er ofte kombineret med forsknings- og udviklingsarbejde indenfor specialet med undervisning, specialistfunktioner, teknisk-administrativ forskerstøtte, ledelse m.v.

Stillingsstrukturen har to spor henholdsvis et klinisk spor og et forskningsspor. Hvilket spor man indplaceres i, defineres af om ansættelsen er 50% eller mere i det ene af de to spor.

​Amager og Hvidovre Hospital ønsker med stillingsstrukturen at beskrive karriereveje for kliniske akademikere, der understøtter forskellige muligheder for en karriere på hospitalet både i den kliniske drift og indenfor klinisk forskning.

Kvalifikationsniveauer

Stillingsstrukturen for kliniske akademikere er beskrevet på fire niveauer fra nyuddannet kandidat til professor. Stillingstrukturens niveauer matcher universiteternes stillingsstruktur.

​Stillinger på niveau 1​

Klinisk akademiker

 • ​Ansættelse i rutinedriftsfunktion, f.eks. i et laboratorium
 • Mindst 50% af ansættelsen skal være hospitalsdriftsfunktion
 • ​Stillingen kræver ikke ekstern fagbedømmelse

​Ph.d.-stipendiat

 • 3-årig tidsbegrænset forskeruddannelsesstilling
 • Faglig bedømmelse ved ansættelse og afslutning af uddannelsen foretages af universitetet

Videnskabelig assistent

 • Tidsbegrænset ansættelse (indtil 3 år) med forsknings - og sektorspecifikke opgaver (sundhedsfaglige)
 • ​Faglig bedømmelse foretages i sammenhæng med ansættelsesproceduren


​Stillinger på niveau 2

Hvis der er tale om en delt stilling med både forsknings- og specialistopgaver, skal der foretages en selvstændig faglig bedømmelse, hvad angår forskningsopgaverne i stillingen, mens de øvrige opgaver bedømmes i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Klinisk Specialist 

 • ​Ansættelse i hospitalsdriftsfunktion, når man har mindst 4 års erfaring indenfor sit hovedfelt, svarende til hoveduddannelsesforløb.
 • Tidsubegrænset.
 • ​Mindst 50% af ansættelsen skal være hospitalsdriftsfunktion.​

​Postdoc 

 • Tidsbegrænset (2-3 år) videnskabelig stilling med overvejende forskningsopgaver.
 • Forudsætter kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Forsker  

 • Tidsubegrænset eller tidsbegrænset stilling med forskningsopgaver.
 • Forudsætter kvalifikationer på ph.d.-niveau.
 • Bedømmelse af faglige kvalifikationer sker ved ansættelse.

​Klinisk adjunkt og forskningsadjunkt 

 • Tidsbegrænsede delestillinger med forsknings- og undervisningsopgaver.
 • Delt ansættelse mellem hospital og universitet. 
 • Medarbejderen oppebærer samtidig med sin grundstilling som klinisk specialist, postdoc eller forsker.
 • ​Mindst 50% af ansættelsen skal være hospitalsdriftsfunktion.​

​Stillinger på niveau 3

Stillinger på niveau 3 er normalt uden tidsbegrænsning og er ofte en slutstilling.

Hvis der er tale om en delt stilling med både forsknings- og specialistopgaver, skal der foretages selvstændig faglig bedømmelse, hvad angår forskningsopgaverne i stillingen, mens de øvrige opgaver bedømmes i sammenhæng med ansættelsesprocessen.

Klinisk seniorspecialist

 • Tidsubegrænset stilling i hospitalsdriftsfunktion.

 • Stillingen kræver ikke selvstændig faglig bedømmelse, men kan besættes med kandidater, der har en specialistviden indenfor hovedfaggruppen, og hvor faglig ledelse indgår i stillingsbeskrivelsen. 

 • Klinisk seniorspecialist er ofte en slutstilling.

 • ​Mindst 50% af ansættelsen skal være i hospitalsdriftsfunktion.

Seniorforsker

 • Tidsubegrænset stilling på forskerniveau og oftest en slutstilling.

 • Kræver særlige kvalifikationer og erfaring fra stilling som forsker eller lignende.

 • Ved besættelse af stillinger på seniorforskerniveau sammensættes et selvstændigt fagligt bedømmelsesudvalg. 

 • Ansøgninger skal udformes, så det er muligt for bedømmelsesudvalget at foretage en kvalificeret bedømmelse. Bedømmelsen munder ud i en afgørelse af, om den pågældende er fagligt kvalificeret til den konkrete seniorforsker-stilling.

Klinisk lektor og forskningslektor

 • ​Som udgangspunkt tidsbegrænsede delestillinger med forsknings- og undervisningsopgaver.


Professorat

 • Typisk en længerevarende tidsbegrænset stilling med særlige opgaver (MSO).

 • Kombinationsstilling med samtidig ansættelse i et professorat ved samarbejdende universitet og i en hospitalsfunktion, der som regel er en seniorforskerstilling med klinisk indhold.

 • Særligt fagligt eller driftsmæssigt ansvar og tilsvarende særlige, faglige og ledelsesmæssige kvalifikationskrav.

 • En ansættelse som professor sker i samarbejde med et universitet​.

 • Enhver ansættelse forudsætter, at ansøgeren erklæres kvalificeret og indstilles til såvel professorat som hospitalsstilling, og at der er enighed mellem universitetet og hospitalet om ansættelsen.


Redaktør