​Gitte , farmakonom på Apoteket, Nordsjællands Hospital.

En lille brik med stor effekt

​Jeg er helt med inde på patientstuerne og hjælper til med at skabe større sikkerhed for patienterne, fortæller farmakonom Gitte.

Når mit arbejde føles virkelig værdifuldt

Jeg er ansat på Apoteket og har min gang på Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital, hvor jeg har direkte kontakt med patienterne. Her aflaster jeg plejepersonalet ved at finde lægemidlerne frem i medicinrummet og hjælper med at give patienterne deres morgen- og middagsmedicin.

Personligt synes jeg, at det er en meget givende opgave at stå ansigt til ansigt med patienterne, og at jeg har fundet min rette hylde. Selvom jeg er en lille brik i det danske sundhedsvæsen, oplever jeg, at min faglighed har afgørende betydning for hverdagen på afdelingen.

Øger patientsikkerheden

Medicinservice startede som et projekt for over 15 år siden, hvor farmakonomer og farmaceuter flyttede ud på selve afdelingerne på hospitalerne. Her hjalp de med at få korrekte og anbefalede lægemidler på hylderne og samarbejdede med afdelingerne om styring af lægemiddeløkonomien. I dag er vi med inde på patientstuerne, hvor vi bidrager med vores ekspertise og viden.

Det, mener jeg, er en fordel, for vi er med til at skabe sikkerhed omkring patienternes medicin. Jeg kan eksempelvis opdage en uønsket sammensætning af medicinen, som gør os alle klogere og kan hjælpe patienten til at få det bedre. Omvendt kan jeg hurtigt blive opfattet som en kontrollerende instans på medicinområdet på grund af min funktion. Åbenhed og dialog er derfor helt centralt for at blive den bedste sparringspartner.

Som et levende medicinleksikon

Indimellem deltager jeg på lægefaglige møder, hvor jeg og min kolleger fortæller om vores arbejde i medicinservice og hos patienterne. Det skaber større forståelse for mit arbejde, og lægerne opdager, at der findes et levende medicinleksikon på deres afdeling. Det styrker mit tværfaglige samarbejde, og vi lærer meget af hinanden. 

Hospitalspersonalet var i begyndelsen skeptiske og frygtede, at de mistede følingen med medicineringen, men nu er selv de mest kritiske glade for os. Det skyldes, at Apoteket gør en stor indsats for at løse de udfordringer, vi har på afdelingerne. Som faggruppe rykker vi frem i disse år, fordi vores kompetencer på medicinområdet i højere og højere grad bliver efterspurgt.

Noget som de fleste ved om mig

Man kan vist roligt sige, at dem som kender mig, kender mig godt, da jeg er som en åben bog. Jeg er det, du ser.Redaktør