Fysioterapeut - klinisk uddannelse

​Når du uddanner dig til fysioterapeut, skal du i klinisk uddannelsesforløb. Her arbejder du med genoptræning, rehabilitering og forebyggelse i praksis.​

​​​​​​​​​​​​​​​​

​Under din kliniske uddannelse omsætter du teori til praksis

Uddannelsen til fysioterapeut er en kombination af undervisning på dit uddannelsessted og perioder med klinisk uddannelse på en afdeling på et hospital i Region Hovedstaden.

Da du får klinisk uddannelse i en stor del af uddannelsen, betyder det, at du får meget praktisk træning i selv at udføre opgaver i klinikken for og med patienter. Det giver dig særligt gode læringsbetingelser, når du får lov til at bruge din teori i praksis. Du udfører opgaverne under vejledning fra primært en klinisk underviser, men også fra erfarne fysioterapeuter. 

I den kliniske uddannelse lærer du ved fx at:

 • undersøge, diagnosticere, vurdere og behandle patienter
 • dokumentere i den elektroniske patientjournal 
 • udarbejde genoptræningsplaner
 • screene og teste for at måle resultatet af behandlingen  
 • arbejde med individuelle forløb og holdtræning.
 • samarbejde tværfagligt om patientforløb.

Varighed af det kliniske uddannelsesforløb​

​Du skal have klinisk uddannelse 5 gange i løbet af din uddannelse. Den klinisk uddannelse er på 30 timer om ugen. Det er forskelligt fra semester til semester, hvor mange uger forløbet varer.

​Klinisk uddannelse inden for forskellige områder

I perioderne med den kliniske uddannelse stifter du kendskab med nogle af de områder, hvor fysioterapeuter arbejder: 

 • bandager og hjælpemidler som fx skinner, albuestokke eller kørestole
 • genoptræning af børn og voksne i alle aldersgrupper
 • rehabilitering
 • arbejdsmiljø
 • psykiatri.

Du kan komme i klinisk uddannelse på alle hospitaler i regionen. Terapien er samlet i sin egen afdeling og på forskellig måde tilknyttet de enkelte afsnit på hospitalet. Enkelte afdelinger har deres egne fysioterapeuter ansat med særlig fokus på deres patientgruppe. 

Det er dit uddannelsessted, der sørger for kontrakt med det enkelte kliniske undervisningssted."Jeg har fået en helt ny opfattelse af at en lille ting i min verden som ung studerende, er en stor ting for en indlagt patient. " 
Emil Raunsbæk Sørensen​, fysioterapeutstuderende, 5. semester
​Uddannelsen til fysioterapeut er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3 ½ år. 
Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Læs mere om uddannelsen på UddannelsesGuidens hjemmeside​


Dit arbejde tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov

Som fysioterapeut i Region Hovedstaden undersøger, vurderer, behandler og rådgiver du voksne og børn i alle aldre. Det kan være i forbindelse med genoptræning efter en operation, eller hvis de har lidelser eller sygdomme som fx 

 • sygdomme i hjerne og nervesystemet
 • smerter i muskler, led og knogler ​
 • hjerte- og lungesygdomme 
 • psykiske sygdomme 
 • skader efter idræt 
 • kræft
 • gigt.

I dit arbejde med patienterne tager du udgangspunkt i deres individuelle behov og bruger din faglige viden til at lægge et program eller træne teknikker, så det passer til den enkelte patients kognitive og fysiske evner. 

Du indgår dagligt i et samarbejde med andre faggrupper som fx ergoterapeuter, sygeplejersker og læger.

Du spiller en vigtig rolle i patientens videre forløb

Du hjælper patienter i gang under deres indlæggelse, efter udskrivelse eller i ambulante specialiserede forløb som fx efter en hofteoperation og blodprop i hjernen. Det er dig, der igangsætter et genoptræningsforløb ved at undersøge, vurdere og diagnosticere patienten, og sammen med patienten lægger du den videre plan og sætter målene for træningen.  

Nogle gange vil patienten skulle træne videre med en fysioterapeut i kommunal eller privat regi. Patienterne kan også træne alene med et træningsprogram, som du har tilrettelagt. Uanset hvilke forløb patienten kan se frem imod, er det dit vigtige arbejde, der ligger til grund for den videre plan.

Fysioterapeutens særlige kompetencer

Som fysioterapeut kommer du i tæt kontakt med mange forskellige mennesker. Du skal derfor være parat, mentalt og fysisk, til at bruge og give meget af dig selv. 

Alle menneskers kognitive og fysiske evner er forskellige. Derfor er det vigtigt, at du som fysioterapeut har empati og evnen til at se den enkelte patients genoptræningspotentiale. 

Fysioterapi er et fag, hvor du hjælper andre til at hjælpe sig selv bedst muligt. Det kræver tålmodighed og optimisme at blive ved med at støtte og udfordre patienten, også når de har det svært eller har lyst til at opgive.  

Jobmuligheder som fysioterapeut

Der er løbende ledige stillinger til uddannede fysioterapeuter på hospitalerne i Region Hovedstaden. 

Du kan altid se aktuelle ledige stillinger i Region Hovedstaden på regionens hjemmeside


Tag en diplom-, master eller kandidatuddannelse

Som fysioterapeut kan du videreuddanne dig ved at tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. 

Læs mere om dine fremtidsmuligheder på UddannelsesGuidens hjemmeside​ 

Få kompetenceu​dvikling som ansat fysioterapeut i Region Hovedstaden

Som fysioterapeut på et hospital i Region Hovedstaden har du gode muligheder for hele tiden at dygtiggøre dig til dit fag og få indblik i nyeste evidensbaseret viden på området. Du kan både styrke dine personlige og faglige kompetencer, men du har også mulighed for teamtræning fx på tværs af faggrupper eller sektorer. 

Læs mere om dine muligheder for karr​​iere og kompetenceudvikling i Region Hovedstaden


 Spørgsmål om klinisk uddannelse

Kontakt dit uddannelsessted 

​Dit uddannelsessted kan hjælpe dig med at svare på spørgsmål eller henvise til andre, der kan.   

Redaktør