Ergoterapeut - klinisk uddannelse

Når du uddanner dig til ergoterapeut, skal du i klinisk uddannelsesforløb. Her lærer du at arbejde med genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse i praksis.​

​​​​​​​​​​​​​​​​FOTO: Ergoterapeutstuderende i læringssituation.

​Under din kliniske uddannelse omsætter du teori til praksis

Uddannelsen til ergoterapeut er en kombination af undervisning på dit uddannelsessted og perioder i klinisk uddannelse på en afdeling på et hospital i Region Hovedstaden eller andre relevante steder.

Da du får klinisk uddannelse i en stor del af uddannelsen, betyder det, at du får meget praktisk træning i selv at udføre opgaver i klinikken for og med virkelige patienter. Det giver dig særligt gode læringsbetingelser, når du får lov til at bruge din teori i praksis. Du udfører opgaverne under vejledning fra erfarne ergoterapeuter og kliniske undervisere eller vejledere. 

I den kliniske uddannelse lærer du ved fx at:

  • varetage forløb med patienter
  • udføre undersøgelser og behandlinger
  • arbejde med interviewteknik, observationsmetoder og ergoterapeutiske undersøgelsesmetoder i forløb med patienter med behov for rehabilitering.

Varighed af det kliniske uddannelsesforløb​

​Du skal have klinisk uddannelse 6 gange i løbet af din uddannelse. Den klinisk uddannelse er på mindst 30 timer om ugen. Det er forskelligt fra semester til semester, hvor mange uger forløbet varer.

Klinisk uddannelse inden for forskellige områder

I perioderne med den kliniske uddannelse stifter du kendskab med nogle af de områder, hvor ergoterapeuter arbejder: 

  • genoptræning af børn og voksne
  • sansemotorik 
  • arbejdsmiljø
  • rehabilitering
  • psykiatri
  • velfærdsteknologi 
  • hjælpemidler.

Du kan komme i klinisk uddannelsesforløb på næsten alle hospitaler i regionen. Det er dit uddannelsessted, der hjælper dig til at søge et sted at komme i klinisk uddannelse.​ 

Uddannelsen til ergoterapeut er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3½ år. 
Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Læs mere om uddannelsen på UddannelsesGuidens hjemmeside


Dit arbejde tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov

Som ergoterapeut i Region Hovedstaden arbejder du ofte med patienter, der har behov for genoptræning, eller som har fysiske, psykiske eller sansemotoriske udfordringer. 

I dit arbejde med patienterne tager du udgangspunkt i deres individuelle behov og bruger din faglige viden til at lægge et program eller træne teknikker, så det passer til den enkelte patients kognitive og fysiske evner. 

Nogle gange kræver patientens tilstand, at du hjælper med at lave større eller mindre ændringer af deres fysiske omgivelser eller vante måder at gøre ting på.  I det tilfælde bruger du din viden om forskellige teknikker og hjælpemidler til fx at lave ændringer i indretningen af patientens hjem. 

Ergoterapeutens særlige kompetencer

Alle menneskers kognitive og fysiske evner er forskellige. Derfor er det vigtigt, at du som ergoterapeut har empati og evnen til at se den enkelte patients udviklingspotentiale. 

Ergoterapi er et fag, hvor du hjælper andre til at hjælpe sig selv bedst muligt. Det kræver tålmodighed og optimisme at blive ved med at støtte og udfordre patienten, også når de har det svært eller har lys til at opgive.  ​

Jobmuligheder som ergot​erapeut

Der er løbende ledige stillinger til uddannede ergoterapeuter på hospitalerne i Region Hovedstaden. 

Du kan altid se aktuelle ledige stillinger i Region Hovedstaden på regionens hjemmeside


Ta​​g en diplom-, master eller kandidatuddannelse

Som ergoterapeut kan du videreuddanne dig ved at tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. 

Læs mere om dine fremtidsmuligheder på  UddannelsesGuidens hjemmeside​

Få kompetenceudvikling som ansat ergoterapeut i Region Hovedstaden

Som ergoterapeut på et hospital i Region Hovedstaden har du gode muligheder for hele tiden at dygtiggøre dig til dit fag og få indblik i nyeste evidensbaseret viden på området. Du kan både styrke dine personlige kompetencer, men du har også mulighed for teamtræning fx på tværs af faggrupper eller sektorer. 

Læs mere om dine muligheder for karriere og kompetenceudvikling i Region Hovedstaden ​


 Spørgsmål om klinisk uddannelse

​Din uddannelsesinstitution kan hjælpe dig med at svare på spørgsmål eller henvise til andre, der kan. 

Redaktør