​​​

Patientuddannelse for patienter med afføringsinkontinens

​Som noget nyt har vi i Gastroenheden mulighed for at tilbyde et uddannelsesforløb for kvinder med afføringsinkontinens. Patientuddannelsen er et alternativ til den individuelle behandling og bevirker, at du kan komme hurtigere i gang med sin behandling, og dermed undgå at blive berørt af ventetid.


Uddannelsesforløbet vil være gruppebaseret og vil give dig mulighed for at møde andre kvinder i samme situation.
 
Patientuddannelsen er et projekt vi afprøver. Vi har allerede nu positive resultater og har dermed ønske om at udvide tilbuddet til mænd også.

Hvem og hvordan?

Patientuddannelsen er i øjeblikket kun et tilbud kun til kvinder med afføringsinkontinens. Ved henvisning vil der blive taget stilling til, hvorvidt patientuddannelse eller anden undersøgelse er det bedste tilbud for den enkelte patient.

Hvis vi kan tilbyde dig patientuddannelsen, vil du blive ringet op af en sygeplejerske, hvor du får mulighed for at høre mere om tilbuddet og tage stilling til, om du ønsker at deltage eller i stedet vil indgå i et individuelt behandlingsforløb.

Hvornår?

Der opstarter nye hold hver måned. Hvert forløb består af 3 undervisningsgange á 2 timers varighed. Undervisningen vil foregå på onsdage i tidsrummet kl. 15.00-17.00 og afholdes i lokaler på Hvidovre Hospital.

Hvilket indhold?

Undervisningen vil blive varetaget af læger, sygeplejersker og fysioterapeuter fra vores specialiserede team. Derudover vil der være oplæg fra patienter, der tidligere har gennemgået behandling.

Patientuddannelsen vil blandt andet indeholde følgende emner:
  • Information om tarmens funktion samt årsager til afføringsinkontinens
  • Introduktion til de forskellige behandlingsformer
  • Praktiske øvelser ved fysioterapeut
  • Oplæg fra tidligere patienter, der har gennemgået behandling
  • Der vil også være god tid til at tale samtale med de andre kvinder på holdet.

Hvor skal jeg henvende mig?

For at deltage i uddannelsen, skal du henvises via din praktiserende læge. Redaktør