Udredning og indberetning

HNPCC registret bestræber sig på at indsamle data på familier med alle former for arvelig kolorektal cancer – på nær familier med familiær adenomatøs polypose, som bør indrapporteres til FAP registret.